Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Hållplatsärenden

  • pysakit(a)digiroad.fi

Följ Digiroad på Twitter

Kontakta Digiroad-operatören

Informationstjänst, underhållsavtal och beställningar

E-poststöd för Digiroad: [email protected]
Digiroad-hållplatsärenden: [email protected]
SURAVAGE-leveranser: [email protected]
Telefon: 040 507 2301 (kl. 9–16)

Operatörens postadress

Trafikledsverket Digiroad
c/o CGI Suomi Oy
Karvaamokuja 2 d
00320 Helsingfors

Ärenden som gällar enskilda vägar

Tel. 040 507 2301 (kl. 9-16)
e-post: [email protected]

Trafikledsverkets kontaktuppgifter

Digiroad-datasystemansvarig
Jani Lehenberg, tfn 029 534 3255
E-postadressen har formen [email protected]

Trafikledsverkets besöksadress

Trafikledsverket
Semaforbron 12 A (PB 33)
00521 Helsingfors