Hoppa till innehåll

Förnyande av Hessundsbron

I projektet byggs den nya Hessundsbron öster om den nuvarande bron. Över sundet byggs en lite över 200 meter lång bro med ett längsta spännvidd på cirka 100 meter.

Dessutom förbättras landsväg 180 och anslutningarna i närheten av bron. Vid Fiskeriskolan byggs en viadukt. Gång- och cykellederna förbättras och moderniseras och även Ljusudda underfart byggs.

 

Vägplan

•    Plankarta, utkast 7.9.2020 (pdf, 2 Mb)