Hoppa till innehåll

Kanalernas och broarnas öppettider

Öppningstidtabell för kanaler med grunda farleder

7.5.2021 klockan 9.00:

  • Vääksy, Kalkkinen
  • Kumo älvs vattendrag (Lempäälä, Valkeakoski, Murole, Herraskoski)

14.5.2021 klockan 9.00:

  • Keitele kanal (Vaajakoski, Kuhankoski, Kuusaa, Kapeenkoski, Paatela)
  • Rautalammi rutt (Kerkonkoski, Kiesimä, Neituri, Kolu)
  • Iisalmi rutt och museikanaler (Nerkoo, Ahkiolahti, Kuivataipale, Saarikoski)
  • Heinävesi rutt (Pilppa, Vihovuonne, Kerma, Karvio)
  • Pielisjoki rutt(Joensuu, Kaltimo, Kuurna)

21.5.2021 klockan 9.00:

  • Heinävesi/Juojärvi rutt (Varistaival, Taivallahti)
  • Tahko rutt (Karjalankoski, Juankoski, Lastukoski)

Öppningsinformation finns också i nyheterna på vår webbplats.

Kanaler med självbetjäning öppettider sommaren 2020

Maj: klockan 7–21
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17
 

Kanalerna med självbetjäning är: Ahkiolahti kanal, Herraskoski kanal, Juankoski kanal, Kalkkinen kanal, Kapeenkoski kanal, Karjalankoski kanal, Karvio kanal, Kerkonkoski kanal, Kerma kanal, Kiesimä kanal, Kolu kanal, Konnus kanal, Kuhankoski kanal, Kuusa kanal, Lastukoski kanal, Lempäälä kanal, Neituri kanal, Nerko kanal, Pilppa kanal, Vaajakoski kanal, Valkeakoski kanal, Vihonvuonne kanal.

Kanaler med service öppettider sommaren 2020

Maj: klockan 9–21
Juni: klockan 9–23
Juli: klockan 9–23
Augusti: klockan 9–23
September: klockan 9–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar enligt överenskommelse klockan 9–17. Beställningen ska göras senast kl. 15.00 föregående vardag.
 

Kanalerna med service är: Joensuu kanal, Kaltimo kanal, Kuurna kanal, Murole kanal, Paatela kanal, Saima kanal, Taipale kanal, Taivallahti kanal, Varistaipale kanal, Vääksy kanal. 

Rörliga broar och deras öppettider

Kyrönsalmi broar

Kyrönsalmi broar (landsvägsbro och järnvägsbro) öppnas inte för sjötrafik.

Uppgifter om flödesmätaren i Kyrönsalmi

Vihtakanta bro

Tfn 050 545 8669 eller reservnummer 044 504 4075
Förlängd seglationsperiod enligt Saimens djupfarled
tillgänglig dygnet runt.
Bron öppnas endast på beställning.

Tikkalansaari järnvägsbro

Bron öppnas endast på beställning och fjärrmanövreras
från Taipale kanal, tfn 029 534 4156
Tillgänglig dygnet runt.
Fri höjd 5,2 m/12,0 m.

Peltosalmi bro

Tfn 029 534 3272
Bron öppnas endast på beställning.

Måndag–fredag öppnas inte bron för fritidstrafik klockan 6.30–8.30 och 15.00–17.00. Öppning av bron ska beställas per telefon med iakttagande av anvisningar som getts på anslagstavlan vid bron, med en kungörelse eller på annat sätt.

Bron öppnas för yrkestrafik också utanför Idensalmiruttens öppettider.  Öppning av bron ska beställas på förhand under föregående arbetsskift klockan 7.00–16.00.

Fri höjd 0,6 m.

Pirttivirta bro

Bron öppnas endast på beställning och fjärrmanövreras
från Taipale kanal, tfn 029 534 4156
Tillgänglig dygnet runt.
Fri höjd 1,0 m.

Replot bro

Tfn 7982 28585 eller 0307 30333

1.4–31.10.

Tillgänglig dygnet runt.
Bron öppnas endast på beställning,
öppningen ska beställas vardagar kl. 7–17, 2 dygn före öppningstidpunkten.
Fri höjd 5,0 m.

Pojoviksbron

Tfn 020 444 3017
Tillgänglig året runt om isförhållandena tillåter.
Bron öppnas endast på beställning,
tillgänglig dygnet runt. Öppningen ska beställas 60 minuter före öppningstidpunkten.
Bron öppnas inte enbart för fritidstrafik
må–sö kl. 22.00–8.00 och må–fr kl. 16.00–18.00.

Strömma bro

Tfn 029 534 3274

15.4–15.6 dagligen kl. 7.00–22.00
16.6–15.8 dagligen kl. 7.00–24.00
16.8–31.10 dagligen kl. 7.00–22.00

Obs! Vintertid ska öppningen beställas föregående vardag. Under sommarsäsongen ska öppningen av bron beställas 60 minuter före öppningstidpunkten.

Uppgifter om flödesmätaren i Strömma

Visuvesi bro

Bron öppnas endast på beställning och fjärrmanövreras
från Murole kanal tfn 029 534 4153 under Murole kanals öppettider.
Brons fria höjd är 4,2 m

Kellosalmi bro

Bro med självbetjäning, tillgänglig dygnet runt.

Virtasalmi (Moinsalmi) bro

Bron öppnas endast på beställning och fjärrmanövreras från Taipale kanal, tfn 029 534 4156

Bron öppnas för sjötrafik:
1.5–31.5 kl. 9.00–21.00
1.6–31.8.    kl. 9.00–24.00
1.9–30.9.    kl. 9.00–18.00
1.10–31.10    kl. 9.00–18.00

Lillholmens bro

Bron öppnas för sjötrafik kl. 07-19 vid jämna klockslag och 30 minuter över jämna klockslag samt kl. 19–24 vid behov. Begäran om öppning görs med hjälp av brytaren vid bron (snöret). 

Hevossalmi bro

1.5–31.10.

Bron öppnas må–sö kl. 7.30–23.00.

Bron öppnas dagligen med en halv timmes mellanrum, alltid vid jämna klockslag och 30 minuter över jämna klockslag.