Hoppa till innehåll

Anvisningar för genomfart i Saima kanal

Alla åtta slussar i kanalen har samma mått och teknik. Den största fartygsstorleken är 82,5 x 12,6 x 4,35 meter och den fria höjden är 24,5 meter. Om båten har en VHF-radiotelefon ska den ständigt avlyssnas på kanal 9 (Saimen VTS) och 11 (slussarna).

Saimaan kanavan sulkujen ylävesikorkeudet meren pinnasta.

Övre vattenstånd från havsytan i slussarna i Saima kanal
 

1. Brusnitchnoe sluss

VHF 11, anrop: Brusnitchnoe Tfn. 0295 34 4159. Brusnitchnoe sluss är den första slussen när man anlöper från havet. Dess fallhöjd är 10,0 meter.
Öster om slusskammaren finns flytande pollare.

Sevärdheter
- minnesmärke över slussbyggarna
- gamla Juutila sluss

Övernattning
- Ovanför slussen, på lotsstationens sida.

2. Iskrovka sluss

VHF 11, anrop: Iskrovka Tfn 0295 34 4159. Fjärrmanövrering från Brusnitchnoe sluss. Iskrovka sluss har en fallhöjd på 11,4 meter. Det är förbjudet att förtöja i de övre och nedre hamnarna öster om slussen. Förtöjning och väntan i de främre hamnarna endast på västra sidan. Öster om slusskammaren finns flytande pollare.

3. Cvetotchnoe sluss

VHF 11, anrop: Cvetotchnoe Tfn. 0295 34 4159 eller 0295 34 4157. Cvetotchnoe sluss har en fallhöjd på 5,5 meter. Det är tillåtet att förtöja endast bakom bryggan i den nedre hamnen öster om slussen. Väster om slusskammaren finns flytande pollare. Slussen fjärrmanövreras (se Saimens sjötrafikcentral)

4. Ilistoe sluss

VHF 11, anrop: Ilistoe Tfn. 0295 34 4157. Ilistoe sluss har en fallhöjd på 10,2 meter. Det är förbjudet att förtöja i den nedre hamnen väster om slussen. Förtöjning och väntan i de främre hamnarna endast öster om slussen. Öster om slusskammaren finns flytande pollare. Slussen fjärrmanövreras (se Saimens sjötrafikcentral)

5. Pälli sluss

VHF 11, anrop Pälli Tfn 0295 34 4157. Pälli sluss har en fallhöjd på 11,7 meter. Det är förbjudet att förtöja i den nedre hamnen öster om slussen. Väster om slusskammaren finns flytande pollare. Slussen fjärrmanövreras. (se Saimens sjötrafikcentral)
Riksgränsen passeras på sjön Nuijamaanjärvi. Efter att riksgränsen passerats finns det en obligatorisk tull- och passkontroll vid bryggan på norra stranden av Nuijamaanjärvi. I farleden till bryggan är djupgåendet 2,4 m.

Man kan förtöja vid betongpontonbryggan som reserverats för fritidsbåtar, djupgåendet är 1,8 meter. Om båtens djupgående är 1,8–2,4 meter ska man förtöja bakom fraktfartygens inspektionsbrygga.

5B. Kansola klaffbro

VHF 11 anrop: Kansola Tfn 0295 34 4157 Soskua sluss Kansola klaffbro fjärrmanövreras. Begäran om att bron ska öppnas görs antingen via ovan nämnda förbindelser eller med anropsknappen i vänthamnen. Kör färdigt nära den rörliga bron så att bron är öppen så kort tid som möjligt.

6. Soskua sluss

VHF 11, anrop: Sosku Tfn 0295 34 4157. Soskua sluss har en fallhöjd på 8,3 meter.
Väster om slusskammaren finns flytande pollare. Slussen fjärrmanövreras.

7. Mustola sluss

VHF 11 anrop: Mustola Tfn 0295 34 4157. Mustola sluss har en fallhöjd på 7,2 m. Slussen fjärrmanövreras. Väster om slusskammaren finns flytande pollare.

8. Mälkiä sluss

VHF 11, anrop Mälkiä Tfn 0295 34 4157. Mälkiä sluss har en fallhöjd på 12,4 meter. När man anländer till Saima kanal från Saimen begär man tillstånd att passera från Mälkiä sluss antingen med VHF eller med telefonen som finns alldeles vid kanalens mynning. Båtarna ska vänta på östra sidan i övre hamnen.* Öster om slusskammaren finns flytande pollare. Slussen fjärrmanövreras.
Saimens sjötrafikcentral ligger intill slussen. Öppen dygnet runt.

Sevärdheter
- öster om slussen gamla Mälkiä slussgrupp från 1856
- kanalmuseet.

Saimens sjötrafikcentral

Saimens sjötrafikcentral ligger intill Mälkiä sluss. I byggnaden finns Saimaan VTS och fjärrstyrningen av Saima kanal. Från fjärrstyrningscentralen kan alla åtta slussar och sju rörliga broar i Saima kanal manövreras. Från Brusnitchnoe styrningscentral kan de tre första slussarna räknat från havet och tre rörliga broar i kanalen manövreras.

Körning in i slussen

Kör in i slussen omedelbart när de gröna ljussignalerna tänds. Vid slussning i grupp följ kanalpersonalens anvisningar.
 

Förtöjning under slussningen

Använd tillräckligt stora fendrar, minst fyra stycken.

Kiinnitys ylös- ja alaspäin mentäessä.

Färdriktning

Förtöjning på väg uppåt: Förtöj båten med en välspänd tamp rakt ut vid en rörlig pollare i kanalväggen. Förtöj båten från mitten av dess långsida. Förtöj båten vid den första pollaren vid den nedre porten om inga andra båtar ska slussas samtidigt.

Förtöjning på väg neråt: Motsvarande förtöjning som ovan, men använd aktertampen. Förtöj vid pollaren närmast nedre porten om det inte finns andra båtar i slussen.