Hoppa till innehåll

Säkerhet i plankorsningar

Plankorsningarna, det vill säga platsen där tågbanan och vägen möts, är fortfarande en stor säkerhetsrisk i trafiken. Genom att agera på rätt sätt vid plankorsningarna kan du göra dem säkra både för dig och för andra trafikanter. Sakta ner, koncentrera dig och observera – att stanna vid plankorsningen kan vara dagens viktigaste stopp.

Rör dig säkert vid plankorsningar

Antalet plankorsningsolyckor har minskat i Finland, också eftersom det finns färre plankorsningar. Tiotals plankorsningar avlägsnas årligen, ofta i samband med banprojekt och grundläggande förbättringar. Trafikledsverket strävar efter att avlägsna plankorsningar där förhållandena gör det otryggt att korsa dem, till exempel på ställen där sikten är dålig.  

Förutom att garantera god sikt kan man sträva efter att förbättra plankorsningens säkerhet till exempel genom att ändra vägens geometri eller i vissa fall genom att sänka tåghastigheten vid korsningen. Vid plankorsningar för lätt trafik används också bommar som sänker hastigheten.  
Största delen av plankorsningarna ligger på lågtrafikerade enskilda vägar och på skogsbil- och åkervägar. På dessa vägar kan trafiken vara mycket liten eller säsongsbetonad. Att planera den egna körrutten är alltid ett bra sätt att säkerställa att man rör sig tryggt på vägen. Du kan kontrollera var det finns plankorsningar i tjänsten tasoristeys.fi. Låt inte tåget överraska dig!

Hur ska man agera vid en plankorsning?

Upprepa varningsmärken för plankorsningar här!

  • Du uppmärksammas alltid åtminstone med vägmärken om en plankorsning. Innan du kommer till korsningen ska du sakta ner farten, så att du på ett säkert sätt kan stanna framför spåren eller bommarna. 
  • Om det finns varningsanordningar i plankorsningen meddelar de om ett tåg närmar sig. Om de röda varningslamporna blinkar och bommen är nere eller på väg ner ska du inte korsa banan. När de vita lamporna blinkar betyder det att du tryggt kan korsa banan. 
  • Om det inte finns varningsanordningar i plankorsningen, ska du flera gånger kontrollera i båda riktningarna om det kommer ett tåg. Om det inte kommer ett tåg kan du raskt korsa plankorsningen. 

I undantagssituationer: 

En plankorsningsanläggning kan till exempel skadas under en åskstorm eller av ett strömavbrott, och bommarna kan fastna halvvägs. Då blinkar de röda varningslamporna tills anläggningen får elström. Du ska inte korsa banan innan någon som sköter banans underhåll anländer till platsen. På plankorsningsmärket vid en plankorsning som har en varningsanordning finns telefonnumret till trafikledningen inom järnvägstrafiken. 

Också på märkena för en plankorsning utan varningsanordning finns plankorsningens koordinater, som kan vara till hjälp till exempel om man behöver uppge lägesuppgifterna i en nödsituation. 

  • Obs! Vid olyckor eller andra undantagssituationer är det bra att använda mobilappen 112 Suomi för att underlätta lokaliseringen. 

Väganvändare – kom ihåg det här!

  • Det finns plankorsningar med och utan bommar, och endast en fjärdedel är utrustade med varningsanordningar, såsom bommar, ljus- och ljudvarningsanläggningar eller plankorsningsljus.
  • Tåget kan inte väja, så det är därför alltid vägtrafikantens skyldighet. Det gamla rådet att först titta till vänster, sedan till höger och ännu en gång till vänster blir aldrig föråldrat. 
  • Det är bäst att strunta i telefonen och annat som kan störa bakom ratten. Bristande fokus är en av de vanligaste orsakerna till plankorsningsolyckor. 
  • Fast rutten är bekant ska du ändå vara försiktig. Lita inte heller på att du minns tågens tidtabell: på banorna rör sig förutom tågen även mycket tågtrafik utanför tidtabellen t.ex. servicemateriel eller godstrafik.
  • Att agera säkert vid en plankorsning är viktigt för alla som rör sig på vägen, även fotgängare och cyklister. 

Mer information (på finska) 

•    Tutustu Väyläviraston tasoristeysohjelmaan
•    Ratateknisen määräykset ja ohjeet 
•    Tasoristeykset ja teiden kunnossapito