Hoppa till innehåll

Jakobstads farled

Farledsprojekt Avslutad

I projektet fördjupades farleden till hamnen i Jakobstad till 11 meter. Projektet färdigställdes i slutet av 2015.

Jakobstads farled

Genom att leddjupgåendet ökades till 11 meter uppnås inbesparingar särskilt i fråga om import av råvirke, biobränsle och kol. Tidigare var farleden inte tillräckligt djup och man var tvungen att lossa en del av lasten i andra hamnar.

 År 2010 uppgick den totala volymen i hamnen i Jakobstad till cirka 1,7 miljoner ton, och importen av råvirke antas öka i fortsättningen bland annat på grund av effekterna av Rysslands virkestullar. Det är främst UPM-Kymmene Abp:s Jakobstadsfabriker och Oy Alholmens Kraft Ab:s kraftverk som använder hamnen.

I projektet ändrades leddjupgåendet i Jakobstads farled från 9 meter till 11 meter. Projektet omfattade muddrings- och tippningsarbeten samt arbeten med säkerhetsanordningar för utmärkning av farleden. I projektet ingick också arbeten för att göra hamnen djupare. Jakobstads hamn svarade för planeringen och genomförandet.