Hoppa till innehåll

Matti Pesu, utvecklingschef för trafikledsdata

Uppgift – var arbetar du och vad gör du?

Jag arbetar som utvecklingschef för trafikledsdata på avdelningen Trafikledsverkets informationstjänster i Villmanstrand. Syftet är att planera och utveckla trafikledsdata så att de svarar på såväl experternas som medborgarnas behov. Det räcker inte att en expert på väghållning förstår till exempel en karttjänst som informerar om vägarbeten – även vägtrafikanter måste förstå sig på den.

I min vardag sammanträder jag med konsulter och andra tjänstemän, planerar data och informationssystem samt utformar olika projekt. I synnerhet när det gäller automatiseringen av transporter samarbetar jag med stora företag som Tomtom och Here.

Utbildning och arbetserfarenhet – hur har vägen sett ut?

Jag är filosofie magister från Helsingfors universitet. Jag studerade naturgeografi som huvudämne och geoinformatik och geofysik som biämnen. Med mitt intresse för geodata sökte jag och blev antagen som praktikant vid Finavia och därifrån blev jag expert för WSP Finland.

Jag inledde mitt arbete som expert på geodata vid Trafikverket 2010 och senare har jag övergått till att arbeta som utvecklingschef. Jag har administrerat geodatasystem och Digiroad-systemet i nästan tio år, vilket beskriver arbetslivet vid ämbetsverket: saker görs långsiktigt och omsorgsfullt.

Det bästa med vårt ämbetsverk – vad kan vi erbjuda nykomlingar?

Trafikledsverket får planera betydelsefulla saker som berör hela landet. Samtidigt tycker jag om att mitt arbete är internationellt: Finland hör till de progressiva länderna när det kommer till hanteringen av och kompetens inom trafiknätsdata och vi har väldimensionerade resurser.

Att experterna har fria händer gör det möjligt att föra saker vidare på ett sätt som passar en själv och skapar förtroende – jag vågar fatta beslut i den uppgift som anförtrotts mig. Arbetsgemenskapen skapar också flöde i vardagen. Avslappnade kaffestunder, rekreationsdagar och evenemang i ett gott arbetslag piggar upp även när det är hektiskt.

Ditt tips till nykomlingar

I livligt informationsarbete kan arbetsbördan bli för tung om man inte kan leda sig själv. Klargör alltså för dig själv vad som är det viktigaste arbetet just nu och koncentrera dig på det.

Mitt motto för arbetet

"Skapa en vision för din bransch: en vy över hur saker och ting borde vara om fem år."
 
Intresserad? Se Trafikledsverkets lediga jobb och sök jobb hos oss!