Hoppa till innehåll

Vinterunderhåll av bannätet

Trafikledsverket ansvarar för underhållet av det statliga järnvägsnätet också på vintern. Trafikledsverket beställer vinterunderhållstjänster från entreprenörer. Vid järnvägars vinterunderhåll spelar samarbetet mellan till exempel Trafikledsverket, entreprenörer, trafikledningen och järnvägsoperatörer en viktig roll.

Hur ser bannätets vinterunderhåll ut i praktiken?

Bannätets vinterunderhåll är främst en kamp mot snö och is. Trafikledsverket använder bland annat följande metoder:

  • Snöröjningen sker huvudsakligen mekaniskt med snöplogar, snöborstar och snöslungor. Dessutom använder vissa bangårdar snövagnar, i vilka snö samlas och transporteras till snötippar.
  • Snöpatruller spelar också en viktig roll genom att rengöra växlarna med borstar och spadar.
  • Värmningsanordningar som smälter snö och is från växellådorna är monterade i de mest centrala växlarna. Snöborstar finns vid cirka hundra växlar och fler monteras.
  • Träd röjs från närheten av järnvägsnätet . Detta förhindrar träd från att falla på spåren.

Hur förbereder man sig för vintern på järnvägsnätet?

Trafikledsverket förbereder sig för vintern genom att föregripa och planera.

Snöröjning planeras i samarbete med trafikledningen, myndigheterna och underhållsoperatören. Syftet med planerna är att säkerställa att tågtrafiken sker så ostört som möjligt. Vid underhåll av plattformsområden tas hänsyn till reguljär passagerartrafik.

Meteorologiska institutets väderprognoser spelar en viktig roll i förberedelserna. Om väderprognoserna utlovar särskilt krävande väderförhållanden kommer tågtrafiken att minskas genom ett gemensamt beslut mellan de olika operatörerna. Mindre trafikmängder ger bättre möjligheter till vinterunderhåll och minskar risken för störningar i bannätet.

Trots goda planer kan det också bli överraskningar. Därför har varje underhållsområde under vintersäsongen 24/7-beredskap för reparationer.

Entreprenörer spelar en nyckelroll under vintersäsongen

Finlands bannät är uppdelat i tolv underhållsområden. Snöröjningen på plattformar och stationsområden indelas i tre servicenivåklasser och snöröjningen på spårområden i två servicenivåklasser på samtliga underhållsområden.

Entreprenörer som väljs ut genom konkurrensutsatt anbudsförfarande ansvarar för det praktiska underhållet. Entreprenören utför underhållet enligt avtalad servicenivå med metoder och resurser som väljs av entreprenören.