Hoppa till innehåll

Yrkestrafik på järnvägar

Trafikledsverket ansvarar för att organisera trafikledning och trafikledning på det statliga järnvägsnätet. Tjänsten beställs genom ett partnerskapsavtal från Fintraffic Oy, vars dotterbolag Fintraffic Raide implementerar tjänsten.

Tåget går mitt i det finska landsbygdslandskapet.

Trafikledningsstjänster på järnväg ska omfatta driftsfunktioner och närbesläktade funktioner för järnvägstransporter som tillhandahålls nätet och som möjliggör säker, smidig och smidig drift av person- och godstransporter.

Trafikledningstjänster omfattar trafikplanering, kapacitetshantering, operativa informationstjänster, informationstjänster för passagerare i samband med avstämning av driftstrafikledning, spårarbete och trafik samt en säkerhetskontrollcentrals och ett tekniskt kontrollcentrums funktioner.

För att säkerställa driften av trafikledningen omfattar de beställda tjänsterna underhåll och utveckling av de operativa system som används i den.

Mer information på Fintraffic Järnväg webbplatsen