Hoppa till innehåll

Beskrivning av Finlands bannät

I nätredogörelsen beskrivs statens bannät, förutsättningarna för tillträde till bannätet, förfarandet för fördelningen av bankapaciteten, de tjänster som erbjuds järnvägstrafikens utövare samt grunderna för hur banavgiften fastställs under den pågående och kommande tidtabellperioden.

Beskrivning av Finlands bannät ska offentliggöras regelbundet för sökande av infrastrukturkapacitet.

Beskrivningen av Finlands bannät för järnvägsnätet publiceras på finska och engelska.

Beskrivning av Finlands bannät på finska

Beskrivning av Finlands bannät på engelska