Kontaktuppgifter

Laura Aitolehti

Beskrivning av Finlands bannät

I nätbeskrivningen redogörs för förutsättningarna för tillträde till bannätet, statens bannät, förfarander vid tilldelningen av bankapacitet, tjänsterna som tillhandahålls järnvägsföretag och grunderna för fastställandet av banavgiften.

 

Nätbeskrivningen publiceras för varje enskild tågplaneperiod och är avsedd för dem som ansöker om bankapacitet. Nätbeskrivningen 2015 gäller för tågplaneperioden 15.12.2014-13.12.2015.

Beskrivning av Finlands bannät 2014 (1.2.2013)

Beskrivning av Finlands bannät 2015 (uppdatering 22.10.2014)

Datum Uppdatering
22.10.2014 Bilaga 13, bild 1 (trafiksplaneringområden och kontaktupgifter har ändrats)

 

Beskrivning av Finlands bannät 2016

Beskrivning av Finlands bannät 2017