Digiroad-gemenskap

Digiroad-gemenskapen är ett öppet samarbetsnätverk för alla som underhåller eller utnyttjar informationsmaterial om vägnätet. Gemenskapen sammanför dem som underhåller och använder Digiroad samt andra intressentgrupper såsom läroanstalter och utvecklare

Vem som helst kan ansluta sig till gemenskapen. Som medlem i gemenskapen får du bland de första aktuella nyhetsbrev om de senaste uppdateringarna och ändringarna av Digiroad samt inbjudningar till våra evenemang. Till evenemangen som ordnas för gemenskapen hör bland annat gemenskapsforum, webinarier och utbildningar.

Du kan också delta i diskussionen och utveckla Digiroad. En viktig kommunikationskanal för gemenskapen är Slack-diskussionskanalen (länk), där du med låg tröskel kan fråga, kommentera, diskutera och komma med idéer i frågor som gäller Digiroad.

Välkommen med i Digiroad-nätverket!

Genom att delta i diskussionen kan du påverka i vilken riktning Digiroad utvecklas.

 

Slack

Digiroad-gemenskapen har en egen diskussionskanal på Slack. Det finns redan över 250 deltagare på kanalen– kom med du också!