Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets kundundersökningar

Trafikledsverket undersöker medborgarnas, näringslivets och andra intressenters synpunkter på sin verksamhet med hjälp av olika undersökningar. Dessutom utför Trafikledsverket undersökningar tillsammans med Traficom.

Syftet med kundundersökningarna är att öka förståelsen för kundernas behov och nöjdhet samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på Trafikledsverkets tjänster. Vi använder också resultaten från våra undersökningar för att mäta och följa upp vår verksamhet. Dessutom ger undersökningarna nyttig information för förbättringen av processer och tjänster.

Årliga undersökningar är
•    Vinterns nöjdhetsundersökning för trafikanterna
•    Sommarens nöjdhetsundersökning för trafikanterna
•    Intressentgruppsundersökning
•    Imageundersökning
•    Innovationsmätning
•    Mätning av isbrytningens servicenivå 

Vartannat år utförs näringslivets kundundersökning.

Vart fjärde år utförs 
•    Undersökning av vattenvägarnas användbarhet 
•    Handledningsarbetets kundundersökning
•    Båttrafikens kundundersökning

Undersökningsrapporterna på finska