Hoppa till innehåll

Hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden

Till vintern införs alltid lägre hastighetsbegränsningar på grund av vädret och mörkret. På så sätt kan man minska olycksrisken som annars skulle fördubblas i mörker och mångfaldigas i halka jämfört med körning i dagsljus och på bar mark.

Tack vare hastighetsbegränsningarna vintertid räddas uppskattningsvis åtta människors liv varje år och 36 personer skadas inte. De sänkta begränsningarna har också andra fördelar: bränsleförbrukningen och utsläppen minskar, beläggningen slits långsammare och däckbullret minskar.

De sänkta begränsningarna gäller fram till våren då man återgår till sommarhastigheter när körförhållandena har förbättrats. Man går vanligtvis tillbaka till sommarhastigheter i månadsskiftet mars–april.

Vinterhastigheter på kartan

Regionala kartor

Hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden 2023–2024 (pdf, på finska)

Se också

Trafiksäkerhetseffekter av vinterhastighetsbegränsningar: en granskning av olyckor under åren 2010-2014 (på finska)