Hoppa till innehåll

Vägmärken

I och med vägtrafiklagen 2020 blir gula spärrlinjer vita och flera nya vägmärken kommer upp längs vägarna från och med den 1 juni 2020. De nya vägmärkena omfattar bland annat sammanvävning av körfiler och minimihastighet. Dessutom har flera märken förnyats och förtydligats.

Övergångsperioden för de nya vägmärkena är tio år. Detta innebär att såväl nya som gamla vägmärken kommer att synas i trafiken i många år.

De gula spärrlinjerna ändras till vita under en lite kortare övergångsperiod. Spärrlinjerna ska vara vita senast den 31 maj 2023.

Letar du efter dessa?

Se bilder på alla vägmärken

Se bilder på helt nya vägmärken

Vanliga frågor

Allmän information om den nya vägtrafiklagen

Förklaringar till vägmärken

Förklaringar till vägmärkena finns i vägtrafiklagen. 

Du kan bekanta dig med den nya vägtrafiklagen på Finlex webbplats 

Helt nya vägmärken

Samma märke kan ha funnits redan före 1.6.2020, men med en annan bild.

Se alla helt nya vägmärken

Bild av helt nya vägmärken.

Varningsmärken

Varningsmärken används för att ange en farlig plats eller vägsträcka på vägen.

Se alla varningasmärken.

Kuva kaikista varoitusmerkeistä.

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt

Märken för förkörsrätt och väjningsplikt anger skyldighet att väja.

Se alla märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt.

Kuva kaikista etuajo-oikeus ja väistämismerkeistä.


Förbuds- och begränsningsmärken

Förbuds- och begränsningsmärken förbjuder eller begränsar vägtrafikanternas agerande.

Se alla förbuds- och begränsningsmärken.

Kuva kaikista kielto- ja rajoitusmerkeistä.


Påbudsmärken

Påbudsmärken ålägger vägtrafikanterna att agera på det sätt som märket anger.

Se alla påbudsmärken.

Kuva kaikista määräysmerkeistä.

Regelmärken

Regelmärken anger en regel för vägtrafikanterna eller ett ställe på vägen där den trafikregel som märket anger är tillämplig.

Se alla regelmärken.

Kuva kaikista sääntömerkeistä.

Informationsmärken

Informationsmärken används för att informera och orientera vägtrafikanter.

Se alla informationsmärken.

Kuva kaikista opastusmerkeistä.

Informationsmärken för serviceanläggningar

Informationsmärken för serviceanläggningar informerar vägtrafikanterna om diverse tjänster, till exempel bensin- eller servicestationer.

Se alla informationsmärken för serviceanläggningar.

Kuva palvelukohteiden liikennemerkeistä.

Tilläggsskyltar

Under ett vägmärke kan en rektangulär tilläggsskylt användas för att förtydliga vägmärkets syfte eller objekt. En tilläggsskylt kan också användas för att ange märkets verkningsområde eller giltighetstid eller för att begränsa dess verkan.

Se alla tilläggsskyltar.

Kuva kaikista lisäkilvistä.

Övriga märken avsedda för reglering av trafiken

Se alla andra märken som är avsedda för reglering av trafiken.

Kuva muista liikennemerkeistä.