Hoppa till innehåll

Kanaler och broar

Trafikledsverket upprätthåller 31 slusskanaler och Saima kanal, som har åtta slussar. Kanalerna finns i Vuoksens, Kymmene älvs och Kumo älvs vattendrag. Största delen av slusskanalerna har automatiserats för självbetjäningsbruk.

Närmare information om enskilda kanaler finns på de kanalspecifika sidorna.