Hoppa till innehåll

Trafiksäkerheten ska beaktas vid utplaceringen av valreklam

Valreklam får sättas upp vid vägarna en månad före den egentliga valdagen. Man måste trygga trafiksäkerheten i placering av reklam samt i uppsättning och bortplockning av dem.

Tillfällig valreklam får sättas upp längs vägen en månad före den egentliga valdagen och ska plockas bort senast en vecka efter att valet avslutats. Tidsbegränsingarna gäller utplacering av reklam längs statens trafikleder. Kommunerna har egna anvisningar om detta. 

För att trygga trafiksäkerheten ska bl.a. följande beaktas:

  • Valreklamen får inte vara större än de angivna måtten och dess färgsättning får inte förväxlas med vägmärken. 
  • Valreklam får inte ha reflekterande ytor eller vara upplyst.
  • Valreklamen ska placeras på platser där den inte stör trafiksäkerheten, till exempel längs gång- och cykeltrafikleder eller på vägavsnitt utan anslutningar. 
  • Valreklam får inte placeras vid en motorväg eller på ett järnvägsområde.
  • Valreklam ska sättas upp och fästas med beaktande av trafiksäkerheten. 
  • Det är bra om reklamskyltarna till exempel har ett eget skaft eller en lätt ställning som gör att de kan placeras tillräckligt långt från trafiken. 

Genom att följa anvisningarna håller sig reklamskyltarna också bäst i skick och är läsbara.

Trafikledsverket inte längre ger separata anvisningar om placering av valreklam. Ovanstående regler baserar sig på lag och Traficoms föreskrift.

Lag om trafiksystem och landsvägar, 52 a §

Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om reklam och annonsering invid vägar (pdf)

Vem övervakar?

NTM-centralen övervakar regionalt att anvisningarna följs. Reklam som satts upp i strid med anvisningarna eller som äventyrar trafiksäkerheten kan avlägsnas från vägrenen och i mån av möjligt meddelas den som har satt upp reklamen eller kandidaten om detta. Valreklam som tagits bort förvaras vid NTM-centralens regionala entreprenörs verksamhetsställe, där den kan hämtas inom utsatt tid.

Läs mera om valreklam:

NTM-centralerna

Trafikens kundservice