Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Till användaren av Digiroad

Digiroad-materialet består av öppna data, ingen avgift tas alltså ut för användningen.

Villkoren i licensen Creative Commons Namn 4.0 ska dock följas när Digiroad-materialet används.

Titta på Digiroad-materialet i kartvyn

I det här kartfönstret kan du titta på Digiroad-materialet. Digiroad-dataslagen visas i kartfönstret på egna nivåer. Välj dataslagen som du vill titta på i fönstrets övre högra hörn. Dataslagen syns när du zoomar in kartan. I frågetecknet uppe till vänster i fönstret ser du kartförklaringen när du i rullgardinsmenyn väljer den kartnivå som ska förklaras.

Du kan se Digiroads information från karttjänsten Suomen Väylät. Digiroad-materialet syns också i Lantmäteriverkets karttjänst Paikkatietoikkuna.

Materialpublikation och nedladdning

Digiroad-materialet publiceras via WMS- och WFS-gränssnitten samt som separat materialpublikation i  Esri Shapefile - och  GeoPackage-format.

Esri shape-filen kan laddas ner som ett paket som täcker hela Finland eller i paket som baserar sig på landskapsindelningen. Materialpublikationen innehåller dataslagen som separata filer och en egen geometri och egenskapsuppgifter har skapats för alla dataslag.

GeoPackage publiceras för närvarande som material som täcker hela Finland. Materialpublikationerna kan laddas ner i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet.

Leveransformat för publikationen

Materialet finns i både R- och K-format.

R-formatet  innehåller väglänkar samt punktformiga och linjära egenskapsuppgifter. I samband med materialpublikationen har även geometri genererats för de punktformiga och linjära segmenten i R-formatet, vilket gör det möjligt att använda formatet även som självständigt material.

K-formatet  har väglänkarna avbrutits i enhetliga delar med avseende på egenskapsuppgifterna i Digiroad, de linjära egenskapsuppgifterna har avbrutits på samma sätt som väglänkarna. Punktformiga egenskapsuppgifter avbryter inte väglänkar eller linjära egenskapsuppgifter. Geometri har skapats för punktformiga och linjära segment i materialpublikationen. I K -formatet kan avbrutna linjära egenskapsuppgifter vid behov kopplas till avbrutna väglänkar med hjälp av deras identifierare (SEGM_ID).  

Snabbanvisning för användning av material

Trafikledsverkets Digiroad-vägmaterial kan i allmänhet laddas ner som öppna och avgiftsfria data. Materialet kan användas som färdigt paketerade Shape-filer, som kan laddas ner från Trafikledsverkets materialtjänst. Tidigare versioner finns på samma webbplats.

Uppgifter om vägens läge (mittlinjegeometri) samt namn och adress finns i filen DR_LINKKI. Om du inte har tillgång till ett geodataprogram (t.ex. ArcGIS, MapInfo) eller något annat lämpligt program eller annan lämplig applikation, kan du enklast använda materialet genom att ladda ner QGIS, ett avgiftsfritt geodataprogram med öppen källkod. 

På sidan gränssnitt finns anvisningar om hur WMS- och WFS-gränssnitten öppnas.

 

Öppna material i olika geodataprogram

QGIS
Digiroad-material i vektorformat öppnas i QGIS-programmet med knappen Add Vector layer. Närmare anvisningar.

ArcGIS
I ArcGIS-programmet hämtas materialet med knappen Add Layer from File. Närmare anvisningar.

 

Responskanalen

Respons om Digiroad kan ges per e-post och telefon. Trafikledsverket har en allmän responskanalen. Eftersom Digiroad vanligen används via ett annat program är det mer komplicerat än normalt att ge respons.

Digiroad-operatörerna tar dock gärna emot all respons och utvecklingsidéer och vid behov förmedlar vi er respons vidare till exempel till kommunen, om responsen inte direkt berör oss. Kontakta oss alltså!