Hoppa till innehåll

Ändringar i gång- och cykelrutterna längs Aura å 

Gång- och cykelrutterna är i bruk fram till sommaren 2024 med undantag av lederna på den nuvarande järnvägsbron och Raunistula bro. Gång- och cykelrutten flyttas från den nuvarande järnvägsbron till Raunistula arbetsbro i början av 2023, när rivningen av järnvägsbron inleds. 

Dessutom stängs Kairisstigen bredvid Helsingforsgatan mellan Pispalavägen och Assistentgatan tills den nya underfartsbron är färdigställd. Omvägen för fotgängare och cyklister går längs Nummisstranden längs Helsingforsgatan, Aura ås friluftsstig och järnvägen.

 

 

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.