Hoppa till innehåll

Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Öppen källkod

En stor del av Trafikledsverkets tjänster är tillgängliga på GitHub som öppen källkod


 

Trafikledsverkets öppna gränssnitt

Trafikledsverkets mål är att underlätta användningen av vår öppna data. På denna sida hittas väsentlig information om öppna gränssnitt och öppen källkod.

En bild på Nedladdnings- och visningstjänsten

Nedladdning- och visningstjänst

Trafikledsverkets Nedladdnings- och visningstjänst gör det möjligt att ladda ned GIS-data gällande väg- och bannätet samt farleter. Datan i tjänsten finns även tillgänglig via gränssnitt.

https://www.vayla.fi/latauspalvelu

Via nedladdningstjänsten kan man visa data på kartan samt ladda ner dem. Användaren kan själv välja vilken data han eller hon vill ha samt från vilket område. Efter val skickas en e-post -länk till användaren genom vilken man kommer åt att ladda datapaketet man valt. Datan levereras i shapefile-format (.shp).

En informationsvideo för användning av öppna trafikledsdata

WMS-gränssnitt för visning av GIS-data

OBS! Trafikledsverkets nya öppna gränssnitt är nu publicerade som BETA-version! Observera att BETA-statusen berör förutom tjänsterna även datan. Vi rekommenderar därför användning av BETA-gränssnittens data endast för testningsendamål. Mera gällande de nya gränssnitten från vårt informationsbrev! 

WMS: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wms&request=getCapabilities
WFS: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wfs&request=getCapabilities
 

Trafikledsverkets öppna WMS-tjänst
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities

Digiroad öppen WMS-tjänst

https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/digiroad/wms?request=getcapabilities

INSPIRE Air Transport Network

https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-a/wms?request=getcapabilities

INSPIRE Railway Transport Network
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-ra/wms?request=getcapabilities

INSPIRE Road Transport Network
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-ro/wms?request=getcapabilities

INSPIRE Water Transport Network
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-w/wms?request=getcapabilities

WFS-gränssnitt för nedladdning av GIS-data

Trafikledverkets öppna WFS-tjänst
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities

Digiroad öppen WFS-tjänst
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/digiroad/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Air Transport Network (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-a/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Railway Transport Network (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-ra/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Road Transport Network (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-ro/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Water Transport Network (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-w/wfs?request=getcapabilities

Gränssnittens status

De öppna gränssnittens status kontrolleras ständigt och kan ses här.

Andra medel för förmedling av Trafikledverkets data (Projekt, Nätbeskrivning och Dataförmedlingstjänst)

Data över pågående projekt kan laddas ned här: http://hankeaineistot-vayla.opendata.arcgis.com/search?groupIds=1431881b784540c9b316f498a11062d6
Nätbeskrivningens data (bannätet) kan laddas ned här: http://verkkoselostus-vayla.opendata.arcgis.com/

 

Trafikledverkets tjänst för dataförmedling (AVA) möjliggör att ladda ned stora datapaket i .zip-format, bland annat Digiroad och hela Finlands vägadressnätverk: https://ava.vaylapilvi.fi​​​​​​​/

Dynamiska gränssnitt

Dynamiska gränssnitt är tjänster som gör det möjligt att använda dem tillsammans med andra tjänster:

Ramverkskonvertering (på finska Viitekehysmuunnin, VKM)

Adressen för Viitekehysmuunnin kommer att ändra under hösten. Mer information kan hittas via denna länk (endast på finska).

Med tjänsten kan man konvertera

Koordinater från vägadress till gatuadress
Vägadress till koordinater och gatuadresser
Vägadresser till en annan tidpunkts vägadress
Vägadressens mellanrum till dess start- och slutpunkts koordinater

Swagger-UI: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin
UI: https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin-excel

Andra offentliga Trafikledverkets tjänster hittas här:

https://julkinen.vayla.fi/