Hoppa till innehåll

Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

Öppen källkod

En stor del av Trafikledsverkets tjänster är tillgängliga på GitHub som öppen källkod


 

Trafikledsverkets öppna gränssnitt

Trafikledsverkets mål är att underlätta användningen av vår öppna data. På denna sida hittas väsentlig information om öppna gränssnitt och öppen källkod.

En bild på Nedladdnings- och visningstjänsten

Nedladdning- och visningstjänst

Trafikledsverkets Nedladdnings- och visningstjänst gör det möjligt att ladda ned GIS-data gällande väg- och bannätet samt farleter. Datan i tjänsten finns även tillgänglig via gränssnitt.

Nedladdnings- och visningstjänst

Via nedladdningstjänsten kan man visa data på kartan samt ladda ner dem. Användaren kan själv välja vilken data han eller hon vill ha samt från vilket område. Efter val skickas en e-post -länk till användaren genom vilken man kommer åt att ladda datapaketet man valt. Datan levereras i shapefile-format (.shp).

En informationsvideo för användning av öppna trafikledsdata

Andra medel för förmedling av Trafikledverkets data (Projekt, Nätbeskrivning och Dataförmedlingstjänst)

Data över pågående projekt kan laddas ned här: http://hankeaineistot-vayla.opendata.arcgis.com/search?groupIds=1431881b784540c9b316f498a11062d6
Nätbeskrivningens data (bannätet) kan laddas ned här: http://verkkoselostus-vayla.opendata.arcgis.com/

 

Trafikledverkets tjänst för dataförmedling (AVA) möjliggör att ladda ned stora datapaket i .zip-format, bland annat Digiroad och hela Finlands vägadressnätverk: https://ava.vaylapilvi.fi/

Gränssnitt