Hoppa till innehåll

Herraskoski kanal

Kumo älvs vattendrag
rutten Tammerfors-Virratt
Sjökort: N516

Tillåtna fartygsmått
35,0 x 7,3 x 1,8 x 7,0 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Service: Gästbryggorna med sin service ovan- och nedanför kanalen, traditionsby, kanalmuseum.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 1,75–1,90

Kanalen förenar Toisvesi och Vaskivesi. Den 825 m långa kanalen byggdes 1903–07. Den fria höjden på svängbron som korsar kanalen är 5,1 m och den fria höjden på den fasta landsvägsbron är 7,0 m.

Kanalmiljön är ett bra exempel på kanalbyggande i jugendstil. En sällsynt rad pichtagran vid kanalkanterna.

Kanal med självbetjäning. När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till höger på bryggan i närheten av slussbron och när man kommer uppifrån till höger i muren.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4153 (Murole kanal)

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17