Hoppa till innehåll

Trafikledsprojekt

Med projektsök hittar du Trafikledsverkets utvecklingsprojekt och vägprojekt som NTM-centralerna ansvarar för. Pågående projekt avser projekt som har fått ett genomförandebeslut. Inte alla pågående projekt är ännu under uppbygnad.

  1. Du kan söka projekt med fas (under planering, pågående, färdig), farledtyp, region eller en kombination av alla dessa.
  2. Sökningen fungerar så att sökkriterierna inte utesluter varandra. Undantaget från detta är ort som sökkriterier. Om du har valt en region kommer sökingen bara att visa projekt i den valda regionen.
  3. Du kan söka även med nyckelord. Skriv i sökrutan till exempel den regionens eller projektets namn du söker efter.
Väylä Hankehaku
Projektfas
Farledtyp
Region
Ei tuloksia
true

Luumäki-Imatra Banprojekt

Banprojekt general Pågående

Jakobstad-Bennäs, säkerhetsanordningar

I projektet förses banavsnittet Bennäs-Jakobstad med säkerhetsanordningar och de tekniska utrymmen och kabelhanteringssystem som säkerhetsanordningarna kräver byggs. Målet med projektet är att säkerställa att banavsnittet kan användas utan störningar och att förbättra säkerheten. Dessutom möjliggörs och säkerställs säkerhetsanordningarnas tekniska säkerhet och trygg tågtrafik på lång sikt.
Banprojekt general Pågående

Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar

Projektet innehåller elektrifiering av banavsnittet Hangö-Hyvinge samt för förbättring av plankorsningssäkerheten. Kommuner längs järnvägen är Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg, Ingå, Hangö.
Banprojekt general Pågående

Grundlig förbättring av Helsingfors-Åbo-banan

Syftet med projektet är att reparera överbyggnaden, torrläggningen, problem som gäller banans stabilitet samt bygga en ny och uppgradera en bro samt att förbättra tunnelsäkerheten så att man kan ta bort hastighetsbegränsningarna på en del av Kustbanan. I projektet förbättras dessutom Jorvas hållplats.
Banprojekt general Pågående

Trafikförbindelser i Äänekoski

Trafikförbindelser i Äänekoski
Vägprojekt Banprojekt general Pågående

Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar

Inom projektet elektrifieras den 149 kilometer långa enkelspåriga banan Hyvinge–Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på sträckan förbättras.
Hangö Hyvinge Lojo Nurmijärvi Raseborg Sjundeå Vichtis Banprojekt Nyland general Nyland Hangö Hyvinge Lojo Nurmijärvi Raseborg Sjundeå Vichtis Pågående Under planering

Banprojektet Kuppis–Åbo på lätt svenska

Det här är en sida på lätt svenska om banprojektet Kuppis–Åbo. Här finns information om huvudpunkterna i banprojektet. 
Åbo Banprojekt Egentliga Finland Egentliga Finland Åbo Pågående

Kyrkslättsvägens vägbro

Vägbron över järnvägen i Kyrkslätts centrum har nått slutet av sin livscykel och kommer att förnyas. I och med projektet kan brons viktbegränsningar för tung trafik avskaffas.
Kyrkslätt Banprojekt Nyland Nyland Kyrkslätt Pågående

Laurila-Torneå-Haparanda

Laurila-Torneå-Haparanda är en del av den föreslagna utvidgningen av TEN-T-kärnnätskorridoren.
Keminmaa Torneå Banprojekt Lappland general Lappland Keminmaa Torneå Pågående

Banprojektet Helsingfors–Riihimäki

Banprojekt general Pågående

Banprojektet Kuppis-Åbo

I projektet utvecklas passagerar- och godsbangårdarna i Åbo samt byggs ett dubbelspår mellan järnvägsstationerna i Kuppis och Åbo.
Åbo Banprojekt Egentliga Finland Egentliga Finland Åbo Pågående

Esbo stadsbana

Esbo stadsbana är en del av utvecklingen av huvudstadsregionens kollektivtrafiksystem. Samtidigt kommer fjärrtrafiken i riktning mot Åbo och närtrafiken i Karis, Kyrkslätt och Esbo att löpa punktligare och smidigare.
Esbo Grankulla Banprojekt Nyland general Nyland Esbo Grankulla Pågående