Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverkets GIS-tjänst:

Karttjänst för öppna data

Kartor - en sammanfattning av Trafikledsverkets karttjänster

en bild av en karta varifrån man kan se huvudstadsregionens vägars underhålldata med olika färger

Trafikledsverkets uppehåller temakartor för olika typer av trafikleder. Utöver kartor uppehålls även nättjänster från vilka man kan genom olika teman bekanta sig med Trafikledsverkets data. 

Länkarna till kartorna hittas från denna sammanfattande sida eller via den vänstra spalten under de olika trafikledstyperna.

Den mest uppdaterade datan fås via Trafikledsverkets gränssnitt. En del av karttjänsternas data uppdateras mer sällan än datan via gränssnitten. Kattjänsternas data fås via rest-gränssnitt. Projektdata samt Nätbeskrivningens data kan även laddas ned. Mera information om dessa hittas under gränssnitt.

Gemensamma kartor (på finska)

På tidsresa i Finland: En berättelsekarta (på svenska)
Projektkarta, Trafikledsverkets investeringsprojekt
Nedladdnings- och visningstjänst - Nedladdning och visning av väg- och bannätets samt farledernas GIS-data. 
Feedbacktjänst - Trafikledsverkets, NTM-centralernas och Fintraffics gemensamma feedbacktjänst

Renoveringsskuld karta - Trafikledsverkets väg- och spårnät.