Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Aktuellt för Trafikledsverkets öppna data

28.8.2020

Projekt- och planuppgifter finns nu tillgängliga via Nedladdnings- och Visningstjänsten samt via våra öppna gränssnitt. Uppgifter gällande pågående projekt samt planeringsobjekt är publicerade.

13.7.2020

Linjerna för kollektivtrafik ("Vallu järjestelmän linja-autoreitit") har tagits bort från Nedladdnings- och Visningstjänsten. Traficom ansvarar numera för datan och den hittas här: http://developer.matka.fi/pages/en/vallu-data.php

1.7.2020

Den första datan från bannätets datalager Ratko har publicerats som öppna data. Bannätets skyltar samt Plankorsningar med undernivåer Varningsanordning, Skyltar och Lock hittas från Nedladdnings- och Visningstjänsten och gränssnitt.

29.6.2020

Finlands trafikmärken finns nu publicerade som en öppen QGIS-bildbibliotek (SVG-format) på GitHub (OBS! BETA-version). I samlingen finns tidigare samt nya enligt 1.6.2020 giltiga trafiklagens märken med ett script, som gör det lättare att processera datan i QGIS. Trafikmärkens namn innehåller en unik kod: ytterligare information om varje trafikmärke fås via Trafikledsverkets nätsidor för trafikmärken.

8.6.2020

INSPIRE-datan är uppdaterad. Trafiknätverkets data hittas från Nedladdnings- och visningstjänsten och som gränssnitt. Kanalernas slusser och begränsningsområden är under arbete.

28.5.2020

Nedladdnings- och visningstjänstens data för Plankorsningars fält "HUOMAUTUS", "KANSILISAT" och "VARLAHUOM" har tömts.
Data från Ratapurkki-datalagret till Visnings- och Nedladdningstjänsten uppdateras inte längre, men erbjuds till vidare via tjänsten.  Under arbete är för tillfället att publicera järnvägsdata från den nya datalagret Ratko. Härifrån kan du läsa mera om Raid-e -projektet, där ett system för underhåll av järnvägar utveckas och Ratko fungerar som datalager för järnvägsdata.

19.5.2020

Trafikledsverkets sidor för öppna data har uppdaterats. Vi har bland annat förenat GIS-data sidorna med öppna data och gått igenom innehållet. Information om Trafikledsverkets gränssnitt hittas under Gränssnitt.

16.4.2020

Sjökortsdatan har flyttat till Traficom och tagits bort ur Trafikledsverkets datasamlingar för öppna data.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har tagit över ansvaret för sjökortsdata som tidigare fanns tillgänglig via Trafikledsverkets Nedladdnings- och visningstjänst.

Nya url-adresser för tjänster och gränssnitt innehållande sjökortsdata är:
https://julkinen.traficom.fi/oskari/
https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities

Datapaket gällande djupdata kan ännu laddas ned via Trafikledsverkets tjänst för dataförmedling.

Tjänsterna hittas i fortsättningen även från den nationella karttjänsten Paikkatietoikkuna samt dess metadata via Paikkatietohakemisto.

Mera information om Traficoms GIS-tjänster:
https://traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/paikkatietoaineistot

Vid möjliga frågor vänligen kontakta: [email protected]