Hoppa till innehåll

Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

Aktuellt om Trafikledsverkets öppna data

Bild på hand som överger data

5.10.2023

Trafikledsverkets video om användning av öppna data har släppts. Videon introducerar Trafikledsverkets omfattande öppna data karttjänst, Suomen Väylät, och visar användningen av öppna API:er med QGIS-programvaran. Länk till videon (Endast på finska)

25.4.2023
Nya temakartor har publicerats via Suomen Väylät -tjänsten:

- Renoveringsskuld: https://suomenvaylat.vayla.fi/theme/0/391926/7063125/1107/?lang=svDetta är en extern länk
- Trafikmängd för vägar: https://suomenvaylat.vayla.fi/theme/0/391926/7063125/1101/?lang=svDetta är en extern länk

Temakartornas data finns även tillgänglig som öppna data (WMS/WFS-gränssnitt).

28.11.2022
Trafikledsverkets gamla WMS- och WFS-gränssnitt läggs ner den 31.1.2023. Information om de nya öppna WMS- och WFS-gränssnitten hittas på sidorna för Öppna gränssnitt.

​​​​​10.11.2022
Trafikledsverket har publicerat en QGIS-plugin som möjliggör sökegenskaper gällande väg- och gatuadresser. Mera information om pluginen hittas via Trafikledsverkets GitHub här.

29.9.2022
Bullerdata från 2022 gällande vägar och järnvägar har publicerats via vår öppna data. Gå och bekanta er via öppna gränssnitt och Nedladdnings- och visningstjänsten.

​​29.9.2022
Tievelhos vägnätsdata har publicerats via vår öppna data. Gå och bekanta er via öppna gränssnitt och Nedladdnings- och visningstjänsten.

23.6.2022
Historiedata över vägnätverket (från år 2009) har publicerats som öppna data via AVA-tjänsten.

18.1.2022

​​​​Öppna data för automatisk trafikmätningsdataDetta är en extern länk (Liikenteen automaattiset mittaustiedot, LAM) Detta är en extern lä har flyttats till Fintraffic. Datan är tillgänglig även framöver i samma form som tidigare via Digitraffic-tjänsten här. ​​​​​​​

16.12.2021
​​​​​​​Tjänsten för öppen dataförmedling (Aineiston välitysalusta - AVA) förnyas för tillfället. Adressen för den nya AVA-tjänsten är:
https://ava.vaylapilvi.fi/

​​​​​​​Vi informerar på denna sida då datan är flyttad till den nya tjästen. "Den gamla" AVA-tjänsten kommer att vara i bruk enda fram till slutet av januari 2022.​​​​​​​
​​​​​
14.12.2021
​​​​Öppna data för automatisk trafikmätningsdata (Liikenteen automaattiset mittaustiedot, LAM) flyttas till Fintraffic i januari 2022.
Datan kommer att vara tillgänglig även framöver i samma form som tidigare via Digitraffic-tjänsten. Mera information gällande tidtabell och den nya tjänstens adress publiceras snarast på denna sida och via Fintraffics Digitraffic-tjänst.

2.12.2021
Ramverkskonvertens (Viitekehysmuunnin, VKM) Excel-användargränssnitt kommer att förnyas. Den nya adressen är: https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin-excel/. Mera information hittas här (på finska).

8.11.2021
Trafikledsverkets öppna gränssnitt samt gränssnitten för Ramverkskonvertering (på finska Viitekehysmuunnin, VKM) förnyas. De nya öppna gränsnitten är publicerade som BETA-versioner. Adressen för den nya Viitekehysmuunnin är även publicerad. Mera information via vårt nyhetsbrev.

28.9.2021
Öppna data om rälsars skick och underhåll har publicerats. Gå och kika och ta i bruk via gränssnitt eller Nedladdnings- och visningstjänsten

13.9.2021
Adressen för Viitekehysmuunnin kommer att ändra under hösten. Mer information kan hittas via denna länk (endast på finska).

2.7.2021
Nya öppna datalager för järnvägar har publicerats: axelräknare, spåravsnitt och spårledning. Gå och kika och ta i bruk via gränssnitt eller Nedladdnings- och visningstjänsten Tämä on ulkoinen linkki

2.7.2021
Vi har publicerat information om hur det går att ladda ner öppna data till exempel som .csv-filer via öppna gränssnitt. Guiden finns att läsa här (endast på finska)

6.5.2021
Ny data för järnvägar har öppnats, bland annat gällande säkerhetsanordningar och det elektrifierade bannätet. Gå och kika och ta i bruk via gränssnitt eller Nedladdnings- och visningstjänsten Tämä on ulkoinen linkki

6.5.2021
En utredning gällande bruk av Trafikledsverkets öppna data är färdig. Trafikledsverkets data anses som väldigt nyttigt och företag är den största utomstående användargruppenför trafikledsdata. Ni kan bekanta er med utredningen och rapporten här (endast på finska).

15.3.2021
Data som härstammar från det gamla datalagret Ratapurkki (trafikledsdata) är nu borttaget från Trafikledsverkets öppna data. Datan via Ratapurkki har inte längre uppdaterats och kommer att ersättas med data från det nya datalagret för trafikledsdata Ratko.

22.2.2021

Vi håller på att spela in en podcast-serie om trafikledsdata samt öppna data. Seriens första del gällande GIS-data är nu publicerad och kan lyssnas på här.

19.2.2021
Vi har publicerat en öppen QGIS-arbetsyta för trafikledsdata. Med hjälp av arbetsytan kan man ta i bruk trafiksledsdata på ett enkelt sätt genom QGIS-tjänsten. QGIS-arbetsytan för trafikledsdata hittas genom vår tjänst för datafördeling.Tämä on ulkoinen li

19.2.2021

En informationsvideo gällande bruk av öppna trafikledsdata finns nu tillgänglig under sidan för gränssnitt.

18.1.2021
En bred undersökning om användning av trafikledsdata är för tillfället i gång. En användarenkät är öppen mellan 18.1. - 22.2.2021. Gå in och svara och påverka på så sätt framtiden för trafikledsdata och dess tjänster! Du kommer till enkäten via denna länk (endast på finska).

16.11.2020

 28 st nya datalager gällande bannätet (bl.a. geotekniska objekt, överbyggnader, bannätets tjänster, administrativ data och övervakningsanordningar finns nu tillgängliga via Nedladdnings- och visningstjänsten samt via öppna gränssnitt.

21.10.2020

Kanalers slussar samt allmänna begränsningar för farleder finns nu tillgängliga som INSPIRE-data via Nedladdnings- och visningstjänsten  och öppna gränssnitt.

9.10.2020

En ny version för ramverkskonvertering (Viitekehysmuunnin) har publicerats. Den gamla versionen kommer att finnas tillägänglig ännu ett tag. Mera information via öppna gränssnitt.

5.10.2020

Nationell flerspårig bannätsdata finns nu tillgänglig som öppna data via Nedladdnings- och visningstjänsten samt via öppna gränssnitt.

28.8.2020

Projekt- och planuppgifter finns nu tillgängliga via Nedladdnings- och Visningstjänsten samt via våra öppna gränssnitt. Uppgifter gällande pågående projekt samt planeringsobjekt är publicerade.

13.7.2020

Linjerna för kollektivtrafik ("Vallu järjestelmän linja-autoreitit") har tagits bort från Nedladdnings- och Visningstjänsten. Traficom ansvarar numera för datan och den hittas här: http://developer.matka.fi/pages/en/vallu-data.php

1.7.2020

Den första datan från bannätets datalager Ratko har publicerats som öppna data. Bannätets skyltar samt Plankorsningar med undernivåer Varningsanordning, Skyltar och Lock hittas från Nedladdnings- och Visningstjänsten och gränssnitt.

29.6.2020

Finlands trafikmärken finns nu publicerade som en öppen QGIS-bildbibliotek (SVG-format) på GitHub (OBS! BETA-version). I samlingen finns tidigare samt nya enligt 1.6.2020 giltiga trafiklagens märken med ett script, som gör det lättare att processera datan i QGIS. Trafikmärkens namn innehåller en unik kod: ytterligare information om varje trafikmärke fås via Trafikledsverkets nätsidor för trafikmärken.

8.6.2020

INSPIRE-datan är uppdaterad. Trafiknätverkets data hittas från Nedladdnings- och visningstjänsten och som gränssnitt. Kanalernas slusser och begränsningsområden är under arbete.

28.5.2020

Nedladdnings- och visningstjänstens data för Plankorsningars fält "HUOMAUTUS", "KANSILISAT" och "VARLAHUOM" har tömts.
Data från Ratapurkki-datalagret till Visnings- och Nedladdningstjänsten uppdateras inte längre, men erbjuds till vidare via tjänsten.  Under arbete är för tillfället att publicera järnvägsdata från den nya datalagret Ratko. Härifrån kan du läsa mera om Raid-e -projektet, där ett system för underhåll av järnvägar utveckas och Ratko fungerar som datalager för järnvägsdata.

19.5.2020

Trafikledsverkets sidor för öppna data har uppdaterats. Vi har bland annat förenat GIS-data sidorna med öppna data och gått igenom innehållet. Information om Trafikledsverkets gränssnitt hittas under Gränssnitt.

16.4.2020

Sjökortsdatan har flyttat till Traficom och tagits bort ur Trafikledsverkets datasamlingar för öppna data.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har tagit över ansvaret för sjökortsdata som tidigare fanns tillgänglig via Trafikledsverkets Nedladdnings- och visningstjänst.

Nya url-adresser för tjänster och gränssnitt innehållande sjökortsdata är:
https://julkinen.traficom.fi/oskari/
https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities

Datapaket gällande djupdata kan ännu laddas ned via Trafikledsverkets tjänst för dataförmedling.

Tjänsterna hittas i fortsättningen även från den nationella karttjänsten Paikkatietoikkuna samt dess metadata via Paikkatietohakemisto.

Mera information om Traficoms GIS-tjänster:
https://traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/paikkatietoaineistot

Vid möjliga frågor vänligen kontakta: [email protected]