Hoppa till innehåll

Kontakt

tilastot(at)trafikledsverket.fi

Vägtrafikstatistik

I vägtrafikstatistiken ingår statistik över mängden fordonstrafik vid gränsövergångsställena.

Vägstatistiken (FOS) är en årligen publicerad basstatistik i form av tidsserier som områdesvis beskriver vägarnas och trafikens tillstånd i landsvägsnätet. Vägstatistiken är publicerad av Transport och kommunikationsverket (Traficom) från och med 2019.

Den senaste årspublikationen Vägstatistik 2017