Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

Trafikledsverkets öppna data

Trafikledsverket stöder trafiken och mobiliteten i Finland genom att erbjuda den information som man samlat in till att användas fritt av medborgare och olika samhällsaktörer.

öppna data illustrativ bild

Principer för öppna data inom Trafikledsverket

Att öppna  information beaktas i utvecklingen av Trafikledsverkets verksamhet samt i planerna och upphandlingarna, till exempel så att öppna data och öppna gränssnitt är en central utgångspunkt för planeringen av nya och förnyade datasystem liksom Lagen om transportcervice (2017/320) förpliktigar. Trafikledsverket har som mål att erbjuda sina insamlade datalager öppet till alla som vill utnyttja dem. Nedladdnings- och visningstjänsten fungerar som den huvudsakliga tjänsten för Trafikledsverkets öppna data.

Det är möjligt att öppna all offentlig information enligt principerna för öppen information. Innan materialet öppnas kommer Trafikledsverket att försäkra sig om att det inte finns lagstiftningshinder för att publicera materialet.

Öppna datalager betyder att informationen kan användas

  • utan användningsbegränsningar enligt öppna användningsvillkor
  • avgiftsfritt
  • enligt självbetjäningsprincipen via elektroniska gränssnitt eller nedladdade filer

 

Aktuellt

28.11.2022
Trafikledsverkets gamla WMS- och WFS-gränssnitt läggs ner den 31.1.2023. Information om de nya öppna WMS- och WFS-gränssnitten hittas på sidorna för Öppna gränssnitt.

10.11.2022

Trafikledsverket har publicerat en QGIS-plugin som möjliggör sökegenskaper gällande väg- och gatuadresser. Mera information om pluginen hittas via Trafikledsverkets GitHub här.

29.9.2022
​​​​​​​Bullerdata från 2022 gällande vägar och järnvägar har publicerats via vår öppna data. Gå och bekanta er via öppna gränssnitt och Nedladdnings- och visningstjänsten.

​​29.9.2022
​​​​​​​TieVelhos vägnätsdata har publicerats via vår öppna data. Gå och bekanta er via öppna gränssnitt och Nedladdnings- och visningstjänsten. ​​​​​​​

mä on ulkoinen linkkiämä on ulkoine

Karttjänst för öppna data