Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

Trafikledsverkets öppna data

Trafikledsverket stöder trafiken och mobiliteten i Finland genom att erbjuda den information som man samlat in för fri användning av medborgare och olika samhällsaktörer.

öppna data illustrativ bild

Principer för Trafikledsverkets öppna data

Öppna  data beaktas i utvecklingen av Trafikledsverkets verksamhet så att öppna data och öppna gränssnitt är en central utgångspunkt för planeringen av nya och förnyade datasystem liksom Lagen om transportcervice (2017/320) förpliktigar. Trafikledsverket har som mål att erbjuda sina insamlade datalager öppet till alla som vill utnyttja dem. Suomen Väylät -karttjänsten fungerar som den huvudsakliga tjänsten för Trafikledsverkets öppna data.

Offentlig data är möjlig att öppna. Innan datan öppnas försäkrar Trafikledsverket att det inte finns lagstiftningshinder för att publicera materialet i fråga.

Öppna data betyder att informationen kan användas

  • utan användningsbegränsningar enligt öppna användningsvillkor
  • avgiftsfritt
  • enligt självbetjäningsprincipen via elektroniska gränssnitt eller nedladdade filer

 

Aktuellt

5.10.2023

Trafikledsverkets video om användning av öppna data har släppts. Videon introducerar Trafikledsverkets omfattande öppna data karttjänst, Suomen Väylät, och visar användningen av öppna API:er med QGIS-programvaran. Länk till videon (Endast på finska)

 

4.9.2023

En beskrivning av datainnehållet för öppna bannäsdata har publicerats (Endast på finska) :

https://aineistot.vayla.fi/ava/Rata/Tietokuvaus/ratatieto-aineistot_tietosisallonkuvaus.pdf

 

25.4.2023
Nya temakartor har publicerats via Suomen Väylät -tjänsten:

- Renoveringsskuld: https://suomenvaylat.vayla.fi/theme/0/391926/7063125/1107/?lang=sv
- Trafikmängd för vägar: https://suomenvaylat.vayla.fi/theme/0/391926/7063125/1101/?lang=sv

Temakartornas data finns även tillgänglig som öppna data (WMS/WFS-gränssnitt).


28.11.2022
Trafikledsverkets gamla WMS- och WFS-gränssnitt läggs ner den 31.1.2023. Information om de nya öppna WMS- och WFS-gränssnitten hittas på sidorna för Öppna gränssnitt.

10.11.2022

Trafikledsverket har publicerat en QGIS-plugin som möjliggör sökegenskaper gällande väg- och gatuadresser. Mera information om pluginen hittas via Trafikledsverkets GitHub här.

mä on ulkoinen linkkiämä on ulkoine

Karttjänst för öppna data