Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Trafikledsverkets öppna data

Trafikledsverket stöder trafiken och mobiliteten i Finland genom att erbjuda den information som man samlat in till att användas fritt av medborgare och olika samhällsaktörer.

öppna data illustrativ bild

Principer för öppna data inom Trafikledsverket

Att öppna  information beaktas i utvecklingen av Trafikledsverkets verksamhet samt i planerna och upphandlingarna, till exempel så att öppna data och öppna gränssnitt är en central utgångspunkt för planeringen av nya och förnyade datasystem liksom Lagen om transportcervice (2017/320) förpliktigar. Trafikledsverket har som mål att erbjuda sina insamlade datalager öppet till alla som vill utnyttja dem. Nedladdnings- och visningstjänsten fungerar som den huvudsakliga tjänsten för Trafikledsverkets öppna data.

Det är möjligt att öppna all offentlig information enligt principerna för öppen information. Innan materialet öppnas kommer Trafikledsverket att försäkra sig om att det inte finns lagstiftningshinder för att publicera materialet.

Öppna datalager betyder att informationen kan användas

  • utan användningsbegränsningar enligt öppna användningsvillkor
  • avgiftsfritt
  • enligt självbetjäningsprincipen via elektroniska gränssnitt eller nedladdade filer

 

Aktuellt
 

2.7.2021
Nya öppna datalager för järnvägar har publicerats: axelräknare, spåravsnitt och spårledning. Gå och kika och ta i bruk via gränssnitt eller Nedladdnings- och visningstjänsten Tämä on ulkoinen linkki

2.7.2021
Vi har publicerat information om hur det går att ladda ner öppna data till exempel som .csv-filer via öppna gränssnitt. Guiden finns att läsa här (endast på finska)

6.5.2021
Ny data för järnvägar har öppnats, bland annat gällande säkerhetsanordningar och det elektrifierade bannätet. Gå och kika och ta i bruk via gränssnitt eller Nedladdnings- och visningstjänsten Tämä on ulkoinen linkki

Karttjänst för öppna data