Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

Trafikledsverkets öppna data

Trafikledsverket stöder trafiken och mobiliteten i Finland genom att erbjuda den information som man samlat in för fri användning av medborgare och olika samhällsaktörer.

öppna data illustrativ bild

Principer för Trafikledsverkets öppna data

Öppna  data beaktas i utvecklingen av Trafikledsverkets verksamhet så att öppna data och öppna gränssnitt är en central utgångspunkt för planeringen av nya och förnyade datasystem liksom Lagen om transportcervice (2017/320) förpliktigar. Trafikledsverket har som mål att erbjuda sina insamlade datalager öppet till alla som vill utnyttja dem. Suomen Väylät -karttjänsten fungerar som den huvudsakliga tjänsten för Trafikledsverkets öppna data.

Offentlig data är möjlig att öppna. Innan datan öppnas försäkrar Trafikledsverket att det inte finns lagstiftningshinder för att publicera materialet i fråga.

Öppna data betyder att informationen kan användas

  • utan användningsbegränsningar enligt öppna användningsvillkor
  • avgiftsfritt
  • enligt självbetjäningsprincipen via elektroniska gränssnitt eller nedladdade filer

 

Aktuellt

25.4.2023
​​​​​​​Nya temakartor har publicerats via Suomen Väylät -tjänsten:

- Renoveringsskuld: https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/suomen-vaylat/theme/0/453438/7018479/10/?lang=fi
​​​​​​​- Trafikmängd för vägar: https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/suomen-vaylat/theme/1/391998/7123439/11/?lang=fi

Temakartornas data finns även tillgänglig som öppna data (WMS/WFS-gränssnitt).


​​​​​​​28.11.2022
Trafikledsverkets gamla WMS- och WFS-gränssnitt läggs ner den 31.1.2023. Information om de nya öppna WMS- och WFS-gränssnitten hittas på sidorna för Öppna gränssnitt.

10.11.2022

Trafikledsverket har publicerat en QGIS-plugin som möjliggör sökegenskaper gällande väg- och gatuadresser. Mera information om pluginen hittas via Trafikledsverkets GitHub här.

mä on ulkoinen linkkiämä on ulkoine

Karttjänst för öppna data