Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Trafikledsverkets öppna data

Trafikledsverket stöder trafiken och mobiliteten i Finland genom att erbjuda den information som man samlat in till att användas fritt av medborgare och olika samhällsaktörer.

öppna data illustrativ bild

Principer för öppna data inom Trafikledsverket

Att öppna  information beaktas i utvecklingen av Trafikledsverkets verksamhet samt i planerna och upphandlingarna, till exempel så att öppna data och öppna gränssnitt är en central utgångspunkt för planeringen av nya och förnyade datasystem liksom Lagen om transportcervice (2017/320) förpliktigar. Trafikledsverket har som mål att erbjuda sina insamlade datalager öppet till alla som vill utnyttja dem. Nedladdnings- och visningstjänsten fungerar som den huvudsakliga tjänsten för Trafikledsverkets öppna data.

Det är möjligt att öppna all offentlig information enligt principerna för öppen information. Innan materialet öppnas kommer Trafikledsverket att försäkra sig om att det inte finns lagstiftningshinder för att publicera materialet.

Öppna datalager betyder att informationen kan användas

  • utan användningsbegränsningar enligt öppna användningsvillkor
  • avgiftsfritt
  • enligt självbetjäningsprincipen via elektroniska gränssnitt eller nedladdade filer

 

Aktuellt

22.2.2021
Vi håller på att spela in en podcast-serie om trafikledsdata samt öppna data. Seriens första del gällande GIS-data är nu publiceras och kan lyssnas på här.

19.2.2021
Vi har publicerat en öppen QGIS-arbetsyta för trafikledsdata. Med hjälp av arbetsytan kan man ta i bruk trafiksledsdata på ett enkelt sätt genom QGIS-tjänsten. QGIS-arbetsytan för trafikledsdata hittas genom vår tjänst för datafördeling.Tämä on ulkoinen li

19.2.2021

En informationsvideo gällande bruk av öppna trafikledsdata finns nu tillgänglig under sidan för gränssnitt.

Karttjänst för öppna data