Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Trafikledsverkets öppna data

Trafikledsverket stöder trafiken och mobiliteten i Finland genom att erbjuda den information som man samlat in till att användas fritt av medborgare och olika samhällsaktörer.

öppna data illustrativ bild

Principer för öppna data inom Trafikledsverket

Att öppna  information beaktas i utvecklingen av Trafikledsverkets verksamhet samt i planerna och upphandlingarna, till exempel så att öppna data och öppna gränssnitt är en central utgångspunkt för planeringen av nya och förnyade datasystem liksom Lagen om transportcervice (2017/320) förpliktigar. Trafikledsverket har som mål att erbjuda sina insamlade datalager öppet till alla som vill utnyttja dem. Nedladdnings- och visningstjänsten fungerar som den huvudsakliga tjänsten för Trafikledsverkets öppna data.

Det är möjligt att öppna all offentlig information enligt principerna för öppen information. Innan materialet öppnas kommer Trafikledsverket att försäkra sig om att det inte finns lagstiftningshinder för att publicera materialet.

Öppna datalager betyder att informationen kan användas

  • utan användningsbegränsningar enligt öppna användningsvillkor
  • avgiftsfritt
  • enligt självbetjäningsprincipen via elektroniska gränssnitt eller nedladdade filer

 

Aktuellt


28.8.2020
Projekt- och planuppgifter finns nu tillgängliga via Nedladdnings- och Visningstjänsten samt via våra öppna gränssnitt. Länk till sidan för aktuellt >>>

13.7.2020
Linjerna för kollektivtrafik ("Vallu järjestelmän linja-autoreitit") har tagits bort från Nedladdnings- och Visningstjänsten. Traficom ansvarar numera för datan och den hittas här: http://developer.matka.fi/pages/en/vallu-data.php

1.7.2020
Den första datan från bannätets datalager Ratko har publicerats som öppna data. Bannätets skyltar samt Plankorsningar med undernivåer Varningsanordning, Skyltar och Lock hittas från Nedladdnings- och Visningstjänsten och gränssnitt. Länk till sidan för aktuellt >>>