Hoppa till innehåll

Kerma kanal

Vuoksens vattendrag
Heinävesirutten
Sjökort: M249

Tillåtna fartygsmått
31,2 x 7,1 x 1,8 x 9,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Service: Kermankoski gästhamn nedanför.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 2,30–2,40

Kanalen förenar Kermajärvi och Joutsenvesi med Vihovuonne och Pilppa kanaler. Den 250 m långa kanalen byggdes 1903–05. Svängbron som korsar kanalen har en fri höjd på 4,4 m.

Självbetjäningssluss. När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till höger på bryggan, likaså när man kommer uppifrån.

Passagerarfartyg som kör enligt tidtabell har förkörsrätt till kanalen. Övrig fartygstrafik ska ge passagerarfartyg fri passage. Vid självbetjäningsstället finns en kanalspecifik tidtabell för passagerarfartygen.

Kanalens kontaktuppgifter

Telefon 040-732 6848

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17