Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Enskilda väger

Begrepp

Begrepp

Förklaring

Förordnat nummer

Beteckning som beskriver vägmärkets exakta typ. Beteckningen kommer direkt från vägtrafiklagen eller vägtrafikförordningen

Digiroad-gaturegister

Kommunen kan om den så önskar använda Digiroad som ett s.k. lättgaturegister. Digiroad motsvarar dock inte kommersiella gaturegister.

Gaturegister

Kommersiell tjänst eller kommunens eget system där kommunen upprätthåller uppgifter

Objektklass

Indelning av trafikanordningar, där anordningar inom en objektklass sparas i systemet enligt samma logik. Objektklasserna är samma sak som begreppsmodellens rubriker, till exempel vägmarkeringar i längdriktning

Kommungränssnitt

REST-gränssnittet, till vilket kommunens eget kommersiella gaturegister kan kopplas för leverans av uppgifter

Trafikanordning

Vägmärken, trafikljus och vägmarkeringar. Förklaring kommer

Massleverans

Leverans av material i tabellform, där de ifyllda uppgifterna i en färdig tabellmall kan skickas med underhållstjänsten som en stor grupp till Digiroad

Egenskapsuppgift

Egenskapsuppgifter som kan sparas för en trafikanordning

Obligatorisk information för en del av anordningarna

Om informationen är obligatorisk beror på anordningens förordnade nummer. Till exempel är fältet Värde obligatoriskt för vägmärken men inte för varningstrianglar, som till sitt innehåll är konstanta

Obligatorisk egenskapsuppgift

Egenskapsuppgift som måste skickas för alla anordningar inom objektklassen oavsett förordnat nummer

Vägtrafikförordningen

Den så kallade gamla lagen, där det förordnade numret är olika och färre anordningar har definierats

Vägtrafiklagen 2020

Den så kallade nya lagen, där man med förordnade nummer noggrannare kan fastställa trafikanordningarnas exakta typ

Status

Anordningens status i terrängen

Tillfällig anordning

Anordning som gäller tillfälligt.

Leveranssätt

Ett redskap samt en begreppsmodell enligt vilken kommunen kan skicka uppgifter. Kommunen kan välja leveranssätt bland de alternativ som Trafikledsverket erbjuder

Valfri egenskapsuppgift

Egenskapsuppgiften behöver inte skickas till Digiroad.

Underhållstjänst

Webbläsarbaserad kartapplikation där kommunerna kan skicka uppgifter. Användningen är gratis