Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Begrepp

 Begrepp

Förklaring

 Förordnat nummer

 Beteckning som beskriver vägmärkets exakta typ. Beteckningen kommer direkt från  vägtrafiklagen eller vägtrafikförordningen

 Digiroad-gaturegister

 Kommunen kan om den så önskar använda Digiroad som ett s.k. lättgaturegister.   Digiroad motsvarar dock inte kommersiella gaturegister.

 Gaturegister

 Kommersiell tjänst eller kommunens eget system där kommunen upprätthåller uppgifter

 Objektklass

 Indelning av trafikanordningar, där anordningar inom en objektklass sparas i systemet   enligt samma logik. Objektklasserna är samma sak som begreppsmodellens rubriker,   till exempel vägmarkeringar i längdriktning

 Kommungränssnitt

 REST-gränssnittet, till vilket kommunens eget kommersiella gaturegister kan kopplas   för leverans av uppgifter

 Trafikanordning

 Vägmärken, trafikljus och vägmarkeringar. Förklaring kommer

 Massleverans

 Leverans av material i tabellform, där de ifyllda uppgifterna i en färdig tabellmall kan   skickas med underhållstjänsten som en stor grupp till Digiroad

 Egenskapsuppgift

 Egenskapsuppgifter som kan sparas för en trafikanordning

 Obligatorisk information för en del  av  anordningarna

 Om informationen är obligatorisk beror på anordningens förordnade nummer. Till   exempel är fältet Värde obligatoriskt för vägmärken men inte för varningstrianglar,   som till sitt innehåll är konstanta

 Obligatorisk egenskapsuppgift

 Egenskapsuppgift som måste skickas för alla anordningar inom objektklassen oavsett   förordnat nummer

 Vägtrafikförordningen

 Den så kallade gamla lagen, där det förordnade numret är olika och färre anordningar   har definierats

 Vägtrafiklagen 2020

 Den så kallade nya lagen, där man med förordnade nummer noggrannare kan   fastställa trafikanordningarnas exakta typ

 Status

 Anordningens status i terrängen

 Tillfällig anordning

 Anordning som gäller tillfälligt.

 Leveranssätt

 Ett redskap samt en begreppsmodell enligt vilken kommunen kan skicka uppgifter.   Kommunen kan välja leveranssätt bland de alternativ som Trafikledsverket erbjuder

 Valfri egenskapsuppgift

 Egenskapsuppgiften behöver inte skickas till Digiroad.

 Underhållstjänst

 Webbläsarbaserad kartapplikation där kommunerna kan skicka uppgifter.   Användningen är gratis