Hoppa till innehåll

Automatiserad vägtrafik

Med automatiserad vägtrafik avses bl.a. framtidens förarlösa robotbilar, som kan röra sig bland annan trafik.

I framtiden kan mobiliteten bli säkrare genom att automatiseringen eliminerar de mänskliga misstagen i trafiken. Teknologierna utvecklas med fart och projekt som berör automatisering av trafiken genomförs runt om i världen, också i Finland. Under 2016 och 2017 har man testat robotbussar bl.a. i Helsingfors, Tammerfors och Esbo. I sådana projekt deltar Trafikverket både som sakkunnig och som finansiär.

För att vi ska kunna utnyttja automatiseringen av trafiken, måste den vara genomförbar också i finska förhållanden. Inom det internationella samarbetet strävar Trafikverket efter att också de arktiska förhållandena ska tas i beaktande då man utvecklar teknologier och tjänster för automatiserade fordon. Trafikverket har startat projektet Aurora, som är avsett för testning i arktiska förhållanden och inom vilket man testar såväl infrastruktur, utrustning som olika slags tjänster i Fjäll-Lappland.

Automatiseringen inom vägtrafiken framskrider på många olika sätt mot fullt autonoma robotbilar. Inom bilindustrin utvecklas automatiseringen så att förarens stödsystem efter hand utökas och automationsnivån för fordonen stegvis höjs. Google vill framskrida snabbare med hjälp av långt automatiserade bilar  avsedda för stadsregioner. Inom kollektivtrafiken pågår på många håll i världen en omfattande testning särskilt av autonoma stadsbussar. Inom godstrafiken utvecklar man för sin del kolonnkörning med lastbilar, där endast den första bilen har en förare.

Fullt autonom körning, där inga förare längre behövs under några som helst förhållanden, kan ligga flera årtionden fram i tiden.  Delvis automatiserade fordon finns redan på marknaden och i trafiken i dag. Ett praktiskt exempel på automationens framsteg är den adaptiva farthållaren, som anpassar farten efter fordonet framför - en applikation som redan nu är bekant för många.