Hoppa till innehåll

Yhteystiedot

Pekka Rautoja

HELRA - Helsingfors bangård

Banprojekt Pågående

Trafikledverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland.  

HELRA - Hur projektet framskrider

Trafikledverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland.

Projektets bakgrund

Under de senaste tio åren har antalet tåg på Helsingfors bangård ökat med cirka 40 procent. I nuläget är trafiken mycket känslig för störningar. Genom ändringsarbetena på bangården kan problem förebyggas och situationen återställas betydligt snabbare om problem uppstår.

En mer effektiv bangård behövs i synnerhet när den första etappen av förbättringen av banan mellan Böle och Riihimäki färdigställs, enligt planerna 2020. Då ökar det maximala antalet tåg på området från 74 till 80 per timme.

Framtidens stadstrafik underlättas också av det västra tilläggsspåret i Böle.

Nästa stora ökning av antalet tåg sker då den andra etappen av banan mellan Böle och Riihimäki byggs. Då kan antalet tåg uppgå till 86 per timme i rusningstid.

Mål för projektet
På bangården byggs fler växlar och växelgator, vilket ger tågen fler möjliga rutter mellan Helsingfors och Böle. Tågtrafiken kan intensifieras också med hjälp av effektivare signal- och säkerhetsanordningsteknik.

Målet är att minska antalet störningar på Helsingfors bangård och att förbättra kapaciteten och tågens punktlighet. Efter slutfört projekt kan kapaciteten mellan Helsingfors och Böle utökas från 74 till närmare 90 tåg per timme. Det innebär en ökning på upp till 200 tåg per dygn.

Projektets förlopp
Tidtabellen för byggarbetena på bangården sammanhänger med tidtabellen och åtgärderna för centrumkvarteret i Böle och tilläggsspåret i Böle. HELRA-projektet inleddes 2016 och slutförs inom 2021.

Under 2016–2019 installerades 12 växelförbindelser, förnyelsen av säkerhetsanordningarna inleddes och servicespårens överbyggnad sattes i skick. Arbetet fortsatte 2019 med förbättring av spåren och förnyelse av säkerhetsanordningarna. Under 2020 görs spårändringar och uppdateringar av säkerhetsanordningarna i anslutning till det västra tilläggsspåret i Böle samt ombyggnadsarbeten på den elektrifierade banan. Under 2021 slutförs uppdateringarna av säkerhetsanordningarna.

Man försöker minimera störningarna och trafikpåverkan till följd av byggandet genom god förhandsplanering och information. En stor del av arbetsskedena vid spårändringarna kan genomföras utanför rusningstid.

Byggnadsplanering 2015–2019
Byggarbetena inledes 2016
Ändringen av spårmodellen blir klar 2020–2021, men den är beroende av tidsplanen för Västra tilläggsspåret i Böle

Projektets kostnader
Kostnadskalkylen för arrangemangen på bangården uppgår till 55 miljoner euro. Byggnadsplaneringen får TEN-T-understöd.

 

Undantag i huvudstadsregionens närtågstrafik på grund av banarbete

Trafikledsverket gör sommaren 2019 banarbete längs banavsnittet Helsingfors-Böle, vilket kommer att påverka tågtrafiken. Arbetet berör Helsingfors bangård och Böle stationsområde.Uppdatering av säkerhetsanordningar påverkar huvudstadsregionens närtågtrafik, och under tiden 24-30.6 och 15-28.7 kommer vissa tåg på kustbanan att annulleras. Ett fåtal mindre undantag i närtågstrafiken är också att vänta på grund av banarbetet.

Resenärer ombeds kontrollera tågens tidtabeller och avgångsplattformar från stationens informationstavlor. Mer information om ändringar hittas även på webbplatserna HSL.fi, reittiopas.hsl.fi och VR.fi.

Numreringen för plattformar ändras i Böle i augusti

Numreringen för plattformar ändrar vid Böle station på måndag 12.8 när plattform 5b blir 6 och plattform 6 blir 7 osv. Efter ändringarna kommer plattformarna att vara numrerade mellan 1 och 10. 
Tågtrafiken på det nya tilläggsspåret börjar i oktober och den nya plattformen kommer ha nummer 11.