Hoppa till innehåll

Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

INSPIRE-data

Trafikledsverket ansvarar för och uppehåller enligt EU:s INSPIRE-direktiv anhörig GIS-data. Dessa grundar sig även på den nationella lagen om Lag om en infrastruktur för geografisk information (2 § ja 3 §) och INSPIRE-direktivet (på engelska).

INSPIRE-datans metadata uppehålls i Paikkatietohakemisto. Toimeenpanon seuranta on automatisoitu ja perustuu Suomen osalta Paikkatietohakemistosta saataviin tietoihin.

I INSPIRE-direktivets nationella datakatalo finns 34 st teman av vilka Trafikledsverket ansvarar för följande:

  • Vattenfarleder (farleder och säkerhetsanläggningar)
  • Bannät
  • Vägregister
  • Digiroad
  • Kanalers slussar
  • Allmänna förbud och begränsningar för vattenfarleder

 

Dessa datahelheter finns tillgängliga via Suomen Väylät -karttjänsten samt genom gränssnitt.

Även datanätverket för flygtrafik som Traficom ansvarar för finns tillgänglig via Trafikledsverkets Trafiknätverks-datasamling. .

Mera information om INSPIRE-ärenden finns på Lantmäteriverkets hemsidor. Datasamlingarna nämns även mera ingående i Statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information.