Hoppa till innehåll

Järnvägsbron i Hangö

Banprojekt Avslutad Nyland

Järnvägsbron väster om Hangö station förnyas. Den gamla bron, som är i slutet av sin livscykel, ersätts med en ny och modern bro som beaktar den kommande elektrifieringen av banan samt de nuvarande trafikbehoven.

Utgångspunkter för projektet

Järnvägsbron i Hangö ligger väster om stationen. Bron går över Korsmansgatan, körförbindelsen till hamnen, bangården och Långgatan och förenar Nycandergatan, som ligger söder om bron, och Halmstadsgatan, som ligger norr om bron. Den nuvarande bron från 1958 har sju öppningar och fem balkar av armerad betong. Bron har nått slutet av sin livscykel.

Under bron går tre järnvägsspår och i dess norra ända finns en trappuppgång till Långgatan. Bron har genomgått en specialgranskning och på basis av den har man beslutat att förnya bron. Den nuvarande brons fria höjd uppfyller inte kraven för elektrifierade banor. 

Projektets innehåll

Den gamla järnvägsbron som kommit till slutet av sin livscykel förnyas helt inom ramen för projektet. Den nya järnvägsbron förbättrar trafiksäkerheten och trafikens funktionalitet. Den nya brons fria höjd är förenlig med höjden för elektrifierade banor och den beaktar trafikens, särskilt gång- och cykeltrafikens, behov i större utsträckning.

Projektets tidtabell och kostnader

Den gamla järnvägsbron stängdes för trafik tisdagen den 27 oktober 2020. Rivningen av den gamla bron inleddes i början av november. Den nya bron ska vara klar före utgången av mars 2022.

Projektets kostnadskalkyl är cirka sex miljoner euro.