Hoppa till innehåll

Kerkonkoski kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Keitele-Iisvesi-Pielavesi
Sjökort: 447

Tillåtna fartygsmått
35,0 x 7,5 x 2,4 x 5,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Egna rep.
Service: Kerkonkoski servicehamn nedanför. Kiosk.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 5,40–5,60

Kanalen förenar Niinivesi och Kiesimänjärvi. Den 1110 m långa kanalen byggdes 1919–26. Den fasta bron som korsar kanalen har en fri höjd på 5,5 meter.

Självbetjäningssluss. När man kommer nerifrån (från Niinivesi) finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar nära bron till höger i muren och när man kommer uppifrån (från Kiesimäjärvi) likaså till höger i muren.

Obs! Vattenståndet förändras snabbt under slussningen. Kontrollera att repet kan löpa fritt när du är på väg neråt i slussen. Slussningsvattnet tappas genom tunnlarna på slussens botten och därför uppstår ingen strömning i riktning mot slusslinjen.

Kanalens kontaktuppgifter

Telefon 0400-152 904

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17