Hoppa till innehåll

Förnyande av Rävsundsbron

I projektet byggs en ny bro öster om den nuvarande Rävsundsbron. Den nya bron är en snedkabelbro med en sammanlagd längd på över 600 meter och ett längsta spännvidd på cirka 250 meter. Brons fria höjd är 16 meter. Efter att den nya bron blivit klar rivs den nuvarande bron och brobanken.

Pylonernas placering är friare på en snedkabelbro än till exempel på en balkbro, vilket underlättar den tekniska planeringen av bron över den djupaste delen av sundet. Den nya bron blir bredare än den nuvarande bron, vilket innebär att två körfält är tillgängliga för trafiken även under normalt underhållsarbete. Dessutom får bron en trygg cykel- och gångväg.

Landsväg 180 och anslutningsarrangemangen förbättras i närheten av bron. Även gång- och cykellederna förbättras och moderniseras och Ekbacka underfart byggs.

 

Utredningsplan

•    Lv 180 Rävsundsbron, utredningsplan (10 MB)
•    Lv 180 Rävsundsbron, utredningsplan, bilagor (11 MB)