Hoppa till innehåll

Bannätet

Trafikledsverket ansvarar för att det finska bannätet upprätthålls, utvecklas och underhålls. Målet för verksamheten är att hålla det nuvarande bannätet i skick så att trafiken löper tryggt och effektivt.

Flygfoto över tågstationen: en sjö och urban bosättning kan ses i bakgrunden.

Finlands statsbannät var 5 918 km långt år 2022, varav 5 645 km var i trafikerbart skick. Av banorna är 5 205 km enkelspåriga och 713 km har två eller flera spår.

Längden på den elektrifierade enkelspåriga banan är 2 736 km och det finns 713 km med två eller flera spår.

Årligen används nästan 200 miljoner euro till underhåll.

Spårbredden i det finska bannätet är 1 524 mm, vilket avviker från den spårbredd på 1 435 mm som används i största delen av övriga Europa. Elbanans spänning är 25 kV och frekvensen 50 Hz. På största delen av bannätet tillåts en axelvikt på 22,5 ton. På en del av bannätet tillåts också en axelvikt på 25 ton. Persontågens största tillåtna hastighet är 220 km/h och godstågens 120 km/h.

Finland har spårförbindelse till Sverige via Torneå och till Ryssland via Vainikkala, Imatrankoski, Niirala och Vartius.

 

Trafikledsverket ansvarar för

  • bannätet
  • bannätets underhåll
  • plattformsområdena

Fintraffic tar hand om

  • skärmarna på plattformerna
  • anropen på stationerna 
  • trafikstyrningen

VR/HRT ansvarar för

  • passagerartrafik
  • anropen på tågen
  • biljettförsäljningen