Hoppa till innehåll

Murole kanal

Kumo älvs vattendrag
rutten Tammerfors-Virrat
Sjökort: N507 och N508

Tillåtna fartygsmått
35,0 x 7,3 x 2,4 x 18,0 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Service: Gästhamn med service ovanför kanalen.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 0,90–1,50

Kanalen förenar Palovesi och Vankavesi. Den 315 m långa kanalen byggdes 1852–54. Svängbron som korsar slussen har en fri höjd på 1,0 m (då vattnet på nedre plan är cirka 2,1 m).

Kanalen är bemannad. När man kommer nerifrån finns anropsstället till höger i början av kanalen och när man kommer uppifrån vid väntbryggan i början av kanalen.

 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4153

Kanal med service.

Öppetider sommaren 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 9–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 9–24
Juli: klockan 9–24
Augusti: klockan 9–24
September: klockan 9–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar enligt överenskommelse klockan 9–17. Beställningen ska göras senast kl. 15.00 föregående vardag.