Hoppa till innehåll

Pilppa kanal

Vuoksens vattendrag
Heinävesirutten
Sjökort: M249

Tillåtna fartygsmått
31,2 x 7,1 x 1,8 x 9,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 0,40–0,95

Kanalen förenar Kermajärvi och Joutsenvesi med Kerma och Vihovuonne kanaler. Den 250 m långa kanalen byggdes 1903–04.

Självbetjäningssluss. När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till höger på bryggan, likaså när man kommer uppifrån.

Passagerarfartyg som kör enligt tidtabell har förkörsrätt till kanalen. Den övriga trafiken ska ge passagerarfartyg fri passage. Vid självbetjäningsstället finns en kanalspecifik tidtabell för passagerarfartygen.

 

Kanalens kontaktuppgifter

Telefon 040-732 6848

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17