Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

När spränger man och när stannas trafiken på Rävsundsbrons och Hessundsbrons byggarbetsplats?

Du kan beställa en anmälan per textmeddelandet som berättar om följande sprängning eller trafikstopp* ca. 30 minuter i förväg. Du kan beställa meddelandena genom att skicka ett textmeddelande till numret +358 50 902 4107. Som meddelande, skriver du endast
•    A (sv), om du vill ha meddelanden om sprängningar,
•    B (sv), om du vill ha meddelanden om trafikstopp,
•    AB (sv), om du vill ha meddelanden om både sprängningar och trafikstopp).
Tjänsten upprätthålls av projektets allians och den är kostnadsfri. Du kan avboka tjänsten när som helst genom att svara NEJ på ett meddelande.
*Trafiken stoppas i högst 8 minuter åt gången

1.3.2023 Brytningsarbete utförs längs med året i båda projektområdena

Brytningsarbetena som utförs inom projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron pågår för båda broarnas del. Sprängningar utförs under året och de orsakar tidvis bullerolägenheter i omgivningen. Under innehavande år bygger man i huvudsak nya brofundament och i anslutning till dem genomförs pålningar och brytningar. 

Utöver brytningsarbetena utförs pålnings- och borrningsarbeten som orsakar buller i projektområdena. Bullerarbetena utförs varje vecka under vardagar kl. 7–20 med iakttagande av bullertillståndets bestämmelser. Sprängningarna meddelas med en ljudsignal före sprängningen börjar. Under sprängningen stoppas trafiken vid behov för högst åtta minuter. Detta görs så att trafiken inte stannar upp eller bildar köer på Rävsundsbron och Hessundsbron. Man undviker att stoppa trafiken under trafiktoppar på morgonen och eftermiddagen samt under veckoslut och helger.

En karta, brytningsområden markerade i rosa.

 

6.2.2023 Farleden stängd vid byggplatsen vid Hessundsbron

Från och med den 6 februari 2023 är farleden stängd vid Hessundsbron. Den är stängd fram till den 31 mars 2023. Stängningen har att göra med de arbetsbroar som byggs inom projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron. Vid Hessundsbron byggs en arbetsbro öster om den nuvarande bron.

Under båtsäsongen (1.5–30.9.2023) kommer det att finnas en 20 meter bred öppning för sjötrafiken med motsvarande fri höjd som i nuläget på platsen. Passagen stängs igen när båtsäsongen är över i oktober 2023.

Karta över Hessundets projektdel.

 

10.10.2022 De första trafikarrangemangen i projektområdet införs

Från och med måndagen den 10 oktober 2022 monteras informationsskyltar om vägarbete invid Skärgårdsvägen i båda ändarna av projektområdet. Informationsskyltarna sätts upp cirka en kilometer före Rävsundsbron i riktning från S:t Karins och i riktning från Pargas genast efter rondellen norr om centrumområdet (se nedanstående karta). Under arbetet med att sätta upp skyltarna kan vid behov körbanan tillfälligt göras smalare på en kort sträcka och körhastigheten sänkas. Skyltarna placeras i huvudsak på vägrenen. Söder om Rävsundsbron anläggs de anslutningar som behövs för byggplatstrafiken. I början av oktober börjar man också avverka träd på projektavsnittet för Rävsundet.