Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

När spränger man och när stannas trafiken på Rävsundsbrons och Hessundsbrons byggarbetsplats?

Du kan beställa en anmälan per textmeddelandet som berättar om följande sprängning eller trafikstopp* ca. 30 minuter i förväg. Du kan beställa meddelandena genom att skicka ett textmeddelande till numret +358 50 902 4107. Som meddelande, skriver du endast
•    A (sv), om du vill ha meddelanden om sprängningar,
•    B (sv), om du vill ha meddelanden om trafikstopp,
•    AB (sv), om du vill ha meddelanden om både sprängningar och trafikstopp).
Tjänsten upprätthålls av projektets allians och den är kostnadsfri. Du kan avboka tjänsten när som helst genom att svara NEJ på ett meddelande.
*Trafiken stoppas i högst 8 minuter åt gången

 

 

10.10.2022 De första trafikarrangemangen i projektområdet införs

Från och med måndagen den 10 oktober 2022 monteras informationsskyltar om vägarbete invid Skärgårdsvägen i båda ändarna av projektområdet. Informationsskyltarna sätts upp cirka en kilometer före Rävsundsbron i riktning från S:t Karins och i riktning från Pargas genast efter rondellen norr om centrumområdet (se nedanstående karta). Under arbetet med att sätta upp skyltarna kan vid behov körbanan tillfälligt göras smalare på en kort sträcka och körhastigheten sänkas. Skyltarna placeras i huvudsak på vägrenen. Söder om Rävsundsbron anläggs de anslutningar som behövs för byggplatstrafiken. I början av oktober börjar man också avverka träd på projektavsnittet för Rävsundet.