Hoppa till innehåll

Vägmarkeringar vägleder trafikanterna

Vägmarkeringarna har stor inverkan på väganvändningens säkerhet, trafikens smidighet och körkomforten. Syftet med vägmarkeringarna är att visa var körbanan och körfilerna finns samt att bättre avskilja vägen från omgivningen. Vägmarkeringarna har en viktig uppgift att hjälpa föraren att uppfatta väglinjerna och de kompletterar informationen på vägmärkena. I mörkt och dåligt väder gör de reflekterande vägmärkena det betydligt lättare att hålla fordonet på rätt plats på körbanan.

Vägmarkering som orsakar vibrationer eller förändrar däckljudet är till för att väcka förarens uppmärksamhet och dessa anses minska antalet enskilda avkörnings- och mötesolyckor.