Hoppa till innehåll

Yhteystiedot

Trafikverket

projektdirektör

Jukka Hietaniemi

  • 0295 34 3513

E18, separat projekt i Kotka

Vägprojekt Avslutad

I det separata projektet förbättrades E18-vägen på en cirka nio kilometer lång sträcka i Kotka. I entreprenaden förbättrades främst de planskilda anslutningarna i Kyminlinna och Jumalniemi, och dessutom ingår broreparationer, gaturegleringar och bullerskydd. Projektet var gemensamt för Trafikverket och Kotka stad och det var färdigt i november 2015.

E18, separat projekt i Kotka

Projektets mål

Det separata projektet i Kotka är en del av hela E18-vägen, där man har byggt en säker och smidig motorväg från Åbo till Vaalimaa. I projektet avlägsnades ett av de värsta problemställena för trafiken på E18-vägen i Kotka. Ett annat mål för projektet var att göra trafiken smidigare mellan motorvägen och Kotka stad samt mellan olika stadsdelar. Projektet stöder också näringslivets utveckling.

De huvudsakliga arbetena i projektet fanns på en cirka tre kilometer lång sträcka mellan Kyminlinna och Karhula. Där förbättrades Kyminlinna planskilda anslutning och vägregleringarna i anknytning till den. I Jumalniemi byggdes en helt ny planskild anslutning och dessutom görs gaturegleringar i anknytning till den på Ahlströmsgatan och Kyminlinnavägen.

I projektet byggde man också en ny hållplats, reparerade motorvägsbroar över Huumanhaara i Kymmene älv och byggde broar för de nya ramperna över Korkeakoskenhaara i Kymmene älv. Mellan Kyminlinna och Rantahaka byggdes cirka nio kilometer bullerskydd.

Byggnadsarbetena på Kotka separata projekt började i juni 2014 och de var färdiga i november 2015.

Kostnaderna för projektet

Projektet var gemensamt för Trafikverket och Kotka stad. De totala kostnaderna beräknas uppgå till cirka 32 miljoner euro, varav Kotka stads andel var cirka hälften.