Hoppa till innehåll

Kotka station och hamn

Banprojekt Under planering

Enligt utredningsplanen rivs onödiga järnvägsspår i Kotka hamn och framför Kotka station. Stationens spårgeometri ändras och plattformen höjs. Planeringsområdet ligger på järnvägsområdet.

Enligt utredningsplanen rivs onödiga järnvägsspår i Kotka hamn och framför Kotka station. Spårgeometrin vid Kotka station ändras och plattformen höjs. I södra delen av bangården görs växeländringar. I närheten av Veturitalli rivs onödiga järnvägsspår. Planeringsområdet ligger på järnvägsområdet.

Kotka stad har lagt fram planerna offentligt, så att också sakägarna har rätt att skriftligen eller muntligen föra fram sin åsikt. Staden har kungjort att planerna lagts fram offentligt. Planerna färdigställdes i slutet av 2010.