Hoppa till innehåll

Radionavigationstjänster

Fartygens säkra navigation i de finska farvattnen säkerställs med hjälp av både tillräcklig visuell utmärkning i farlederna och med radionavigationstjänster.

Som stöd för radarnavigeringen finns radarreflektorer och/eller radarfyrar, som har installerats i många traditionella säkerhetsanordningar. Som stöd för satellitnavigeringen tillhandahåller Trafikverket DGNSS-tjänster enligt internationell standard. 

DGNSS-tjänsten

Trafikverket upprätthåller en korrektionssignalstjänst som stöd för satellitnavigationen i kustvattnen och i området vid Saimens djupfarled. Korrektionssignalens frekvens är cirka 300 kHz. Genom att jämföra positions- och korrektionsdata från GPS-satelliterna kan användarna bestämma sin position med stor noggrannhet och tillförlitlighet.

Positioneringsnoggrannheten som uppnås med hjälp av tjänsten har fastslagits till <10 m 95 % av tiden. I praktiken är noggrannheten emellertid 1-2 meter 95 % av tiden.

Signalen som erhålls från GPS-navigationssatelliterna innehåller emellertid inte aktuell information om sändningarnas korrekthet (s.k. integritetsdata). Därför är korrektionssignalerna alltjämt oumbärliga i synnerhet inom handelssjöfarten.  

DGPS-stationerna i Finland


Sändarstation 
ID

 
Referens-station ID
Position
(Lat / Lon)

 
Täcknings-område (km) Frekvens 
(kHz)
Bithastighet
(bit/s)
Porkkala (400) 600 59N58 / 24E23 250
293.5
100

Mäntyluoto (401)

601 61N36 / 21E28 250
287.5
100

Puumala (402)

602 61N24 / 28E14 70
290.0
100
Outokumpu (403) 603 62N41 / 29E01 70
304.5
100
Turku (404) 604
60N26 / 22E13
200
301.5
100
Marjaniemi (405) 605
65N02 / 24E34
250
314.5
100
Klamila (406) 606
60N30 / 27E26
250
287.0
100
Haarajoki (407) 607
60N31 / 25E10
250
292.5
100
Kokkola (408) 608
63N52 / 23E11
250
290.5
100

Radarreflektorer

Tusentals radarreflektorer som stöd för radarnavigering har installerats längs våra farleder. Dessa är konstruerade för att ge ett speciellt bra radareko. Radarreflektorerna är passiva och behöver varken någon energikälla eller regelbundet underhåll för att fungera, vilket betyder att de också är mycket funktionssäkra. Ibland kan emellertid ekon från ismassor eller dåligt väder förhindra observationen av radarreflexen eller något annat radarmål.

Radarfyrar

I dagsläget finns det omkring 70 radarfyrar längs farlederna. Radarfyrarna är transpondrar som efter att de tagit emot fartygets radarsignal, bestämmer signalens frekvens och svarar med en speciell respons på samma frekvens. Denna respons kan tydligt igenkännas på radarns skärm.

Det vanligaste tecknet som används för radarfyrar är Morse ’T’, som består av ett streck, men också andra tecken som baserar sig på morsealfabetet används. Alla radarfyrar i Finland svarar på radarns 9 GHz (3 cm) och de flesta också på 3 GHz (10 cm) signaler.

Radarfyrarna är aktiva apparater som behöver en energikälla och regelbundet underhåll och därför är de mer benägna än radarreflektorerna att bli defekta. Ibland kan emellertid ekon från ismassor eller dåligt väder förhindra observationen av radarreflexen eller något annat radarmål.