Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Projektchef, byggande

Terhi Honkarinta

 • 029 534 3754

Trafikledsverket

Projektchef, byggande

Jukka Päkkilä

 • 029 534 3755

Laurila-Torneå-Haparanda

Banprojekt Pågående Lappland

Laurila-Torneå-Haparanda är en del av den föreslagna utvidgningen av TEN-T-kärnnätskorridoren.

 • Utarbetande av järnvägsplaner 8/2020-2/2022
 • Järnvägsplaner till påseende 12/2021-2/2022
 • Genomförs från 2023

Basinformation om projektet


Tidsplan
2020-2024
Kostnader
37 M e
Projektansvariga
Trafikledsverket
Mål
 • trygga utbudet av persontågtrafik mellan Finland och Sverige och i vidare bemärkelse i Bottenviksbågen
 • förbättra plankorsningssäkerheten
 • minska på godstågens trafikeringskostnader
 • minska på störningarna i transporterna och utsläppen från tågtrafiken

Projektets bakgrund

Torneå och Haparanda är knutpunkten för internationella transportkorridorer och en del av den pågående utvidgningen av TEN-kärnnätskorridoren runt Bottenviksbågen. Genom området går flera betydande internationella trafikkorridorer i norra Finland och norra Sverige som ansluter Barentsområdet till Centraleuropas trafikkorridor och vidare till Fjärran östern. Denna rutt genom Sverige är ett alternativ för transporter inom Finlands utrikeshandel. En eventuell öppning av persontrafiken över gränsen skulle utvidga pendlingsområdena i Bottenviken.

Projektets innehåll

Planeringsprojektet omfattar elektrifiering av banavsnittet Laurila-Torneå/gränsen, förbättring av säkerheten i plankorsningarna, utvidgandet av korsningsbroar som krävs för elektrifieringen samt utvidgning och reparation av järnvägsbron över Torne älv.  Under planeringen utreds behovet av att förnya Torne älvs järnvägsbro och spårarrangemangen på Torneå bangård.

Spåret som ska elektrifieras mellan Laurila och den svenska gränsen är 22 km långt. På den svenska sidan finns 1 km elektrifierbart spår. 

Kartta hankealueesta.

Projektets tidtabell

Järnvägsplan:

 • Järnvägsplanerna godkändä
 • Laurila-Torneå-Östra godkändes i februari 2023
 • Torneå-Östra-Riksgränsen godkändes i april 2023. 
   

Planering av byggarbetet:

 • Planering av byggarbetet pågår, bl.a. planering av byggande av Haparanda bangård 


Byggande:

 • År 2023 slutfördes:
  • Arbetet med att utvidga järnvägsbron över Raumonjoki
  • Byggandet av de nya underfartsbroarna vid Rajakankaantie i Keminmaa och Yli-Raumo i Torneå
  • Arbetet med att avlägsna plankorsningarna och bygga ersättande vägförbindelser på banavsnittet mellan Laurila och Torneå
    
 • År 2023 inleds: 
  • Elektrifieringsentreprenaden för banan Laurila–Torneå–Haparanda inleddes i maj 2023
  • Byggnadsarbetet på Torneå bangård 
    
 • År 2024 inleds:
  • Arbetet med att utvidga järnvägsbron över Torne älv
  • Byggnadsarbetet på Haparanda bangård 

Kostnader för projektet

Projektet beräknas kosta totalt 37 miljoner euro. Kostnaderna fördelas mellan Finland (ca 30 miljoner euro) och Sverige (ca 7 miljoner euro).

Trafikledsverkets andel av Finlands kostnadskalkyl är 18 miljoner euro, Försörjningsberedskapscentralens andel 10 miljoner euro och kommunernas (Torneå och Keminmaa) cirka två miljoner euro.
 

Trakifverkets hemsida på svenska

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på svenska här.

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på finska här