Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Hållplatsärenden

  • pysakit(a)digiroad.fi

Följ Digiroad på Twitter

Utveckling & Kvalitet

Digiroad-statistikverktyget

Med hjälp av Digiroad-statistikverktyget kan du granska uppdateringar av dataslag under en vald tidsperiod i en eller flera kommuner. Uppgifterna överförs direkt från Digiroad-databasen till verktyget och du kan till exempel granska kommunernas aktivitet och se vilka nya uppdateringar som kommer att publiceras i nästa publikation. Resultaten visas som interaktiva grafer och uppgifterna kan laddas ner som en tabell i .csv-format. 

 

Välkommen till Digiroad-statistikverktyget.

Med hjälp av verktyget kan du granska uppdateringar av dataslag för önskad tidsperiod i en eller flera kommuner. Resultaten presenteras som interaktiva grafer och uppgifterna kan laddas ner från tjänsten som en tabell i .csv-format.

  1. Ange tidsintervallet för vilket ändringar i materialet söks

  2. Välj dataslag samt 1–10 kommuner som ska granskas

  3. Du kan filtrera data enligt administrativ klass

  4. Ändra presentationssättet för diagrammet med ON-OFF-knapparna. Fönstret för tilläggsuppgifter öppnas när du för musen över diagrammet och du kan zooma in schemat med mushjulet.

  5. Ladda ner uppgifterna som en tabell på din dator

Inga resultat? Alla datatyper underhålls inte kontinuerligt, försök med en sökning för ett längre tidsintervall.

Inträffade ett fel? Klicka på nytt på knappen Sök uppgifter!

 

Digiroad – tvåårsplan

Digiroad är ett material som ständigt utvecklas. De stora utvecklingstrenderna för trafikens behov av geografisk information innebär centrala teman som ska följas upp i utvecklingen av Digiroad och vidareutvecklingen av materialet.

Digiroad utvecklas i samma riktning som de stora utvecklingstrenderna för trafikens behov av geografisk information. Centrala mål är att stöda förutsättningarna för utveckling av mobilitetstjänster och därmed även att utveckla kvaliteten. På senare tid har en konkretisering av lagreformerna gett många verktyg för detta arbete. De viktigaste reformerna har varit den nya lagen om enskilda vägar (560/2018) och vägtrafiklagen (729/2018). Följande utvecklingstrend är materialkraven för automatkörning och att svara på dem.

Inom Digiroad görs ett tätt samarbetet också med andra projekt, såsom utvecklingen av Plattformen för geografisk informationServiceplattformen för enskilda vägar och Den nationella terrängdatabasen.

 

Fokusområdena i utvecklingen är teman som för närvarande bearbetas i Digiroad. Utgående från temana pågår flera egentliga utvecklingsarbeten, av vilka de viktigaste har lyfts fram i beskrivningen. När utvecklingsarbetena är klara blir de en del av basfunktionerna i Digiroad, till exempel distribution av gränssnitt och OSM-samarbete.

Intresserad? Saknas ett väsentligt perspektiv i utvecklingstrenderna? Anslut dig till Slack-kanalen och kom och diskutera utvecklingen och fråga mer!