Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Digiroad – tvåårsplan

Digiroad är ett material som ständigt utvecklas. De stora utvecklingstrenderna för trafikens behov av geografisk information innebär centrala teman som ska följas upp i utvecklingen av Digiroad och vidareutvecklingen av materialet.

Digiroad utvecklas i samma riktning som de stora utvecklingstrenderna för trafikens behov av geografisk information. Centrala mål är att stöda förutsättningarna för utveckling av mobilitetstjänster och därmed även att utveckla kvaliteten. På senare tid har en konkretisering av lagreformerna gett många verktyg för detta arbete. De viktigaste reformerna har varit den nya lagen om enskilda vägar (560/2018) och vägtrafiklagen (729/2018). Följande utvecklingstrend är materialkraven för automatkörning och att svara på dem.

Inom Digiroad görs ett tätt samarbetet också med andra projekt, såsom utvecklingen av Plattformen för geografisk information och Den nationella terrängdatabasen.

 

 

Fokusområdena i utvecklingen är teman som för närvarande bearbetas i Digiroad. Utgående från temana pågår flera egentliga utvecklingsarbeten, av vilka de viktigaste har lyfts fram i beskrivningen. När utvecklingsarbetena är klara blir de en del av basfunktionerna i Digiroad, till exempel distribution av gränssnitt och OSM-samarbete.