Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Projektchef

Jouni Vauhkonen

 • 029 534 3268

Ramboll

Byggherrekonsult

Pekka Saari

 • 050 492 7360

Förnyande av säkerhetsanordningen i Karleby

Banprojekt Pågående

Syftet med projektet är att ersätta Karleby nuvarande säkerhetsanordningssystem i sin helhet. Målet med projektet är att säkerställa en störningsfri användning av objekten och förbättra säkerheten. Dessutom möjliggörs och säkerställs på lång sikt säkerhetsanordningssystemets tekniska säkerhet och en säker tågtrafik. 

Bild 1. Skyddssystemet på bangården.
 • Byggnad av kabelkanaler 2020-21
 • Planering och utföring av ställverken 2021
 • Utomhusanordningsprojekt 2021-2023
 • Klart 2023

Basinformation om projektet


Tidsplan
2020-2023
Partners
Ramboll Oy, Siemens Mobility Oy, Destia Oy, Sweco Oy, NRC Group Finland Oy
Kostnader
11 700 000€
Projektansvariga
Trafikledsverket
Mål
 • försäkra användningen av bangården på ett smidigt och säkert sätt
 • möjliggöra användningen av det nya datorassisterade styrningssystemet i Trafikstyrningen
 • minska barngårdanas renoveringsskuld. 
   

Projektets innehåll

I projektet förnyas föråldrade skyddssystem på bangården i Karleby för att göra det möjligt att i framtiden ta i bruk det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS-systemet).I projektet förnyas föråldrade skyddssystem på bangården i Karleby för att göra det möjligt att i framtiden ta i bruk det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS-systemet).

Projektets bakgrund

Bangården i Karleby är en livlig station för godstrafik, och bangårdens nuvarande skyddssystem behöver förnyas. Även små förändringar som förbättrar säkerheten och systemet medför betydande kostnader.

Projektets mål

Målet är att säkerställa en smidig och trygg användning av bangården. I och med att skyddssystemet förnyas blir det möjligt att använda ett nytt datorstött trafikstyrningssystem. Nya skyddsanordningar minskar dessutom avsevärt på bangårdarnas reparationsskuld.