Hoppa till innehåll

Mera information

Tiina Jauhiainen

Forskning och utveckling

Trafikledverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten. Forsknings- och utvecklingsåtgärderna planeras och genomförs i ett branschomfattande samarbete, där det tvärvetenskapliga forskningskunnandet koncentreras till sådana delområden som hör till Trafikverkets ansvarsområde.

Bland de viktigaste internationella forskningsnätverken för Trafikledverkets FoU-verksamhet är EU:s internationella forsknings- och innovationsprogram (t.ex. Horisont 2020), projektsamarbetet med organisationerna inom trafiksektorn (t.ex. CEDR, UIC, EIM) och det nordiska FoU-samarbetet.