Hoppa till innehåll

Ytterligare information:

Projektchef

Mikko Heiskanen

Lielahti–Kumo

Banavsnittet Lielahti–Kokemäki är en del av järnvägen mellan Tammerfors och Björneborg som öppnades för trafik 1895. Banan trafikeras av cirka 40 tåg per dygn, av vilka en tredjedel är persontrafik. På bansträckan finns elva trafikplatser och på fyra av dem, Nokia, Karkku, Vammala och Kokemäki, stannar persontågen. De största transportströmmarna på bansträckan består av papperstransporter från Jämsänjokilaakso till Raumo hamn samt transporter av metaller, mineralämnen och koncentrat till Harjavalta.

I projektet förnyades 90 kilometer järnväg, vilket håller banan i trafikerbart skick och minskar drifts- och underhållskostnaderna. Dessutom förstärktes banan, vilket möjliggör trafik med 25 tons axellast.

Banförrättningarnas avslutande möten hölls sommaren 2015, ytterligare information finns på Lantmäteriverkets sidor http://www.maanmittauslaitos.fi/ratahanke

Kostnadsberäkningen för projektet som genomfördes enligt alliansmodellen var 106,4 miljoner euro och de verkliga kostnaderna 104,8 miljoner euro. Projektet Lielahti–Kokemäki var Trafikverkets pilotprojekt för genomförande enligt alliansmodellen. Projektet genomfördes tillsammans med VR Track Oy.