Hoppa till innehåll

Kontakt

Lemminkäinen Infra Oy

projektchef för alliansen

Esko Mulari

  • 040 040 6723

Trafikverket

projektchef för enheten för nya projekt

Mauri Mäkiaho

  • 0295 34 3541

Ytterligare information

Tammerfors strandled

Vägprojekt Avslutad

Strandtunneln i Tammerfors byggs fram till 2017. När Strandtunneln är färdig främjar den utvecklingen av Tammerfors centrum och förbättrar smidigheten och säkerheten i trafiken.

Tammerfors strandled

En sträcka på drygt fyra kilometer av Riksväg 12 (Tammerfors Strandled) dras om under åren 2013-2017. Tillsammans har vi antagit en stor utmaning då vi bygger en 2,3 kilometer lång biltunnel, som är Finlands längsta, och de anknutna planskilda korsningarna samt gör de nödvändiga väg- och gatuarrangemangen.

Styrningen av den förbipasserande trafiken på Riksväg 12 till tunneln minskar belastningen på vägnätet ovanför marken, då endast lokaltrafiken lämnar kvar.

Tunnel utgrävning har avslutats och genomförande fasen är väl över halvvägs. Arbetet har fortskridit utan några större överraskningar och vi är på schemat och budget.

När Strandtunneln är färdig 2017 befriar den ett stort stycke av Tammerfors norra centrum för stadsinvånarnas bruk och möjliggör bättre tillgång till Näsijärvi strand. Det stenmaterial som har upkommit av tunnelbrytningen har används för att fylla ut vattendragen i det parkområde som uppförs i anslutning till den nya stadsdelen Ranta-Tampella.

Projektet genomförs som en alliansmodell, där den sedvanliga beställar-serviceproducentmodellen nedtonats och parterna planerar och genomför projektet tillsammans. Alliansen utgörs av Tammerfors stad, Trafikverket, Lemminkäinen, A-Insinöörit och Saanio & Riekkola.