Faktureringsadress

Fakturor till Trafikledsverket ska i första hand skickas som nätfaktura till adressen:

Trafikledsverket
Enheten som beställaren angett eller EDI-kodens namndel
PB 33
00521 Helsingfors

För att hanteringen av fakturan ska löpa smidigt, bör fakturan innehålla obligatoriska referensuppgifter.

Betalningsvillkor är 21 dagar.

Operatörskod: E204503 (OpusCapita Solutions Oy)
FO-nummer: 1010547-1
Momsnummer: FI10105471

EDI-koderna               

0037101054710910        Generaldirektörens underställda funktioner

0037101054710920        Verksamhetsstyrning

0037101054710930        Projekt

0037101054710940       Trafikledshållning

0037101054710950       Trafikledsdrift och information

0037101054710960       Planering av transportnätverk

0037101054710041       Bandrift och banunderhåll

0037101054710003       Trafikledsverket, Dexit Oy, Förvaltning - Tammerfors

0037101054710004       Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Förvaltning - Kouvola

0037101054710005       Trafikledsverket, Rejlers Oy, Banunderhåll

0037101054710006       Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Esbo

0037101054710007       Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Investeringar - Kouvola

0037101054710008       Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Investeringar - Tammerfors

0037101054710009       Trafikledsverket, Investeringar - Uleåborg

0037101054710010       Trafikledsverket, Rejlers Oy, Investeringar

0037101054710011       Trafikledsverket, Welado Oy

0037101054710012       Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Uleåborg

0037101054710016       Trafikledsverket, HTJ Oy

0037101054710018       Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Seinäjoki

0037101054710021       Trafikledsverket, Sweco PM Oy

Tjänster för generering av nätfakturor som tillhandahålls av staten

Om ni inte har ett system för att skicka nätfakturor, kan du sammanställa fakturan via