Hoppa till innehåll

Faktureringsadress

Fakturor till Trafikledsverket ska i första hand skickas som nätfaktura till adressen:

Trafikledsverket
Enheten som beställaren angett eller EDI-kodens namndel
PB 33
00521 Helsingfors

För att hanteringen av fakturan ska löpa smidigt, bör fakturan innehålla obligatoriska referensuppgifter.

Trafikledsverket tar endast emot nätfakturor enligt Europanormen.

Betalningsvillkor är 21 dagar.

Operatörskod: E204503 (OpusCapita Solutions Oy)
FO-nummer: 1010547-1
Momsnummer: FI10105471

EDI-koderna               


0037101054710910    Generaldirektörens underställda funktioner
0037101054710920    Verksamhetsstyrning
0037101054710930    Projekt 
0037101054710940    Trafikledshållning 
0037101054710950    Trafikledsdrift och information
0037101054710960    Planering av transportnätverk
0037101054710041    Bandrift och banunderhåll
0037101054710003    Trafikledsverket, Dexit Oy, Förvaltning - Tammerfors
0037101054710004    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Förvaltning - Kouvola
0037101054710005    Trafikledsverket, Rejlers Oy, Banunderhåll
0037101054710006    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Esbo
0037101054710007    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Investeringar - Kouvola
0037101054710008    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Investeringar - Tammerfors
0037101054710009    Trafikledsverket, Investeringar - Uleåborg 
0037101054710010    Trafikledsverket, Rejlers Oy, Investeringar
0037101054710011    Trafikledsverket, Welado Oy
0037101054710012    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Uleåborg
0037101054710016    Trafikledsverket, HTJ Oy
0037101054710018    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Seinäjoki
0037101054710021    Trafikledsverket, Sweco PM Oy
0037101054710022    Trafikledsverket, Arkos Oy

Tjänster för generering av nätfakturor som tillhandahålls av staten

Om ni inte har ett system för att skicka nätfakturor, kan du sammanställa fakturan via

Europanormen

Vi önskar fakturor enligt Europanormen från och med den 1 april 2021. Om ett företag av grundad anledning inte kan skicka en faktura enligt Europanormen inom utsatt tid, ska man separat komma överens om en övergångstid med ämbetsverket redan i samband med att beställningen eller avtalet görs upp.

Alla fakturor ska dock alltid uppfylla de obligatoriska innehållskraven enligt mervärdesskattelagen.

Mer information om krav på fakturor finns på Statskontorets webbplats.