Faktureringsadress

Fakturor till Trafikledsverket ska i första hand skickas som nätfaktura till adressen:

Trafikledsverket
Enheten som beställaren angett eller EDI-kodens namndel
PB 33
00521 Helsingfors

För att hanteringen av fakturan ska löpa smidigt, bör fakturan innehålla obligatoriska referensuppgifter.

Betalningsvillkor är 21 dagar.

Operatörskod: E204503 (OpusCapita Solutions Oy)
FO-nummer: 1010547-1
Momsnummer: FI10105471

EDI-koderna               

0037101054710910           Generaldirektörens underställda funktioner

0037101054710930           Projekt

0037101054710940           Trafikledshållning

0037101054710950           Trafikledsdrift och information

0037101054710960           Planering av transportnätverk

0037101054710041           Bandrift och banunderhåll

0037101054710003           Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Förvaltning - Tammerfors

0037101054710004           Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Förvaltning - Kouvola

0037101054710005           Trafikledsverket, Rejlers Oy, Banunderhåll

0037101054710006           Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Esbo

0037101054710007           Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Investeringar - Kouvola

0037101054710008           Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Investeringar - Tammerfors

0037101054710009            Trafikledsverket, Investeringar - Uleåborg

0037101054710010           Trafikledsverket, Rejlers Oy, Investeringar

0037101054710011           Trafikledsverket, Welado Oy

0037101054710012           Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Uleåborg

0037101054710016           Trafikledsverket, HTJ Oy

0037101054710018           Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Seinäjoki

0037101054710021            Trafikledsverket, Sweco PM Oy

 

Tjänster för generering av nätfakturor som tillhandahålls av staten

Om ni inte har ett system för att skicka nätfakturor, kan du sammanställa fakturan via