Hoppa till innehåll

Faktureringsadress

Fakturor som riktas till Trafikledsverket ska i första hand skickas som nätfakturor enligt 
Europanormen (EN16931). Läs mer på Statskontorets webbplats

Trafikledsverket
Enhet som beställaren uppgett eller EDI-kodens namndel
PB 33
00521 Helsingfors

För att hanteringen av fakturan ska löpa smidigt, bör fakturan innehålla obligatoriska referensuppgifter.

Trafikledsverkets betalningsvillkor är 21 dagar.

Förmedlarkod: FI28768767 (Posti Messaging Oy)
FO-nummer: 1010547–1
Momskod: FI10105471

EDI-koderna               

0037101054710910    Generaldirektörens underställda funktioner
0037101054710920    Verksamhetsstyrning
0037101054710930    Projekt 
0037101054710940    Trafikledshållning 
0037101054710950    Trafikledsdrift, säkerhet och information
0037101054710960    Planering
0037101054710041    Banunderhåll
0037101054710042    Farleds
0037101054710003    Trafikledsverket, Dexit Oy, Tammerfors områdesdisponering
0037101054710004    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Kouvola områdesdisponering
0037101054710005    Trafikledsverket, Rejlers Oy, Underhåll
0037101054710006    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Esbo
0037101054710007    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Kouvola investeringar
0037101054710008    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Tammerfors investeringar
0037101054710009    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Uleåborg investeringar
0037101054710010    Trafikledsverket, Rejlers Oy, Investeringar
0037101054710011    Trafikledsverket, Welado Oy
0037101054710012    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Uleåborg
0037101054710016    Trafikledsverket, HTJ Oy
0037101054710018    Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Seinäjoki
0037101054710021    Trafikledsverket, Sweco PM Oy
0037101054710022    Trafikledsverket, Arkos Oy
0037101054710023    Trafikledsverket, MP Infra Oy

Tjänst för generering av nätfakturor som staten tillhandahåller: Leverantörsportalen Handi

Om ni inte använder ett system för att producera nätfakturor kan ni använda statens leveran-törsportal Handi för att göra och skicka fakturor. På Statskontorets webbplats finns mer information om hur man skickar nätfakturor till staten.

Europanormen

Vi önskar fakturor enligt Europanormen från och med den 1 april 2021. Om ett företag av grundad anledning inte kan skicka en faktura enligt Europanormen inom utsatt tid, ska man separat komma överens om en övergångstid med ämbetsverket redan i samband med att beställningen eller avtalet görs upp.

Alla fakturor ska dock alltid uppfylla de obligatoriska innehållskraven enligt mervärdesskattelagen.

Mer information om krav på fakturor finns på Statskontorets webbplats.