Hoppa till innehåll

Ge respons om farleder

Rapportera saknade sjömärken

tel. 0800-181818 eller via responskanalen

Underhåll av farleder

Underhållet av farlederna utgörs av service, reparation och byggande av säkerhetsanordningar för sjöfarten. Dessutom omfattar underhållet av farlederna underhållsmuddring samt planering och undersökning av farleder som betjänar underhållet.

Arbetare som tar hand om sjöskylten.

Trafikledsverket har ca 25 000 säkerhetsanordningar som sträcker sig ca 16 000 kilometer längs de förvaltade farlederna på havs- och insjöområden i Finland. Säkerhetsanordningarna kan vara antingen flytande eller fasta.

Efter islossningen har de flytande säkerhetsanordningarna ofta rubbats ur sitt läge

Inom farledsunderhållet kontrolleras och repareras alla bojar och prickar inom cirka en månad från islossningen på ifrågavarande område. I synnerhet prickarna har ofta förflyttats, skadats eller försvunnit helt och hållet. På vintern kan de flytande säkerhetsanordningarna hamna under isen på områden med rörlig is.

När man rör sig på farleder ska man alltid ha med sig ett aktuellt sjökort och kontrollera sin position även utifrån andra observationer.

Användning och underhåll av kanaler

Utöver 39 slusskanaler underhåller Trafikledsverket även två museislussar. En del av slussarna är självbetjäningsslussar, en del manövreras på distans och en del av en närvarande slussmästare. 

Slussarnas öppettider och anvisningar för hur man ska agera i slussar finns på våra sidor om kanaler.