Hoppa till innehåll

Lv 132 Klövskogs omfartsväg

Vägprojekt Pågående

Klövskogs omfartsväg är en ny förbindelse, som kringgår Klövskogs centraltätort. Förbindelsen förbättrar områdets trafiksäkerhet och möjliggör utveckling av närområdenas markanvändning.

Projektets mål

Mellan riksväg 3 och landsväg 132 kommer det att byggas en omfartsväg, som kringgår Klövskogs centraltätort. Den nya, cirka 7,5 kilometer långa förbindelsevägen, har en körbana och är 10 meter bred. Körfilerna är 3,5 meter breda.

I projektet byggs för övrigt planskilda anslutningar till Kirkkotie (E2), Luhtajoentie, landsväg 130 (E4) och riksväg 3 (E5) samt väg- och gatuarrangemang där det är nödvändigt.

Områdets gång- och cykelvägar samt kollektivtrafikens hållplatsarrangemang förbättras. Invid den nya omfartsvägen byggs det bullerskydd på vissa sträckor.

Områdets trafikmängder växer. Omfartsvägen förbättrar trafiksmidigheten och trafikmängden i Klövskogs centrum avtar. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten, bullerstörningarna minskar och det skapas nya möjligheter inom markanvändningen.

Kostnader och tidsplan för projektet

Vägens generalplan har vunnit rättskraft. Beslutet om vägplanens godkännande gjordes 19.12.2017. Det har ingetts ett klagomål, som behandlas i förvaltningsdomstolen. Klagomålet gällande norra delen av Kirkkotie avvisades i förvaltningsdomstolen 5.3.2018.

Byggstarten förutsätter att detaljplanen har fastställts och erhållit lag kraft, samt att vägplanen har blivit godkänd. Byggandet kan påbörjas tidigast på hösten 2018.

Projektets kostnadsberäkning är 42 miljoner euro, av vilket Nurmijärvi kommuns andel är 10 miljoner euro. Projektet är en del av åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden.

Du kan bekanta dig med Lv 132 Klövskogs omfartsvägens vägplaner och -material här (på finska).

Mera information går att hitta på den finskspråkiga projektsidan Mt132 Klaukkalan ohikulkutie.