Hoppa till innehåll

Lv 132 Klövskogs omfartsväg

Vägprojekt Avslutad

Klövskogs omfartsväg, som kringgår Klövskogs centraltätort, togs i bruk i slutet av år 2020. Förbindelsen förbättrade områdets trafiksäkerhet och möjliggjorde utveckling av närområdenas markanvändning.

Projektets mål

Mellan riksväg 3 och landsväg 132 har det byggts en omfartsväg, som kringgår Klövskogs centraltätort. Den nya, cirka 7,5 kilometer långa förbindelsevägen, har en körbana och är 10 meter bred. Körfilerna är 3,5 meter breda.

I projektet byggdes för övrigt planskilda anslutningar till Kirkkotie (E2), Luhtajoentie, landsväg 130 (E4) och riksväg 3 (E5) samt väg- och gatuarrangemang där det var nödvändigt.

Områdets gång- och cykelvägar samt kollektivtrafikens hållplatsarrangemang har förbättras. Invid den nya omfartsvägen byggdes det bullerskydd på vissa sträckor.

Områdets trafikmängder växer. Omfartsvägen förbättrar trafiksmidigheten och trafikmängden i Klövskogs centrum avtar. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten, bullerstörningarna minskar och det skapas nya möjligheter inom markanvändningen.

Kostnader och tidsplan för projektet

Byggandet påbörjades hösten 2018 och de sista arbetena utfördes ännu år 2021.

Projektets kostnadsberäkning är 42 miljoner euro, av vilket Nurmijärvi kommuns andel är 10 miljoner euro. Projektet är en del av åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden.

Du kan bekanta dig med Lv 132 Klövskogs omfartsvägens vägplaner och -material här (på finska).

Mera information går att hitta på den finskspråkiga projektsidan Mt132 Klaukkalan ohikulkutie.